Bild
Länkstig

Matematikdidaktik, kreativa miljöer med analoga och digitala verktyg för förskollärare

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19301

Kort om kursen

Det här är kursen vänder sig främst till dig med erfarenhet från, eller intresse för, att arbeta i förskola och som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med matematik med yngre barn. Kanske har du jobbat ett tag och funderar på att söka till förskollärarprogrammet? Godkänt resultat på kursen kan tillgodoräknas om du sedan söker och antas till Förskollärarprogrammet.

Om utbildningen

I kursen tittar vi på matematik utifrån ett större perspektiv, som ett socialt kulturellt redskap nära kopplat till problemlösning, språk, estetik och naturvetenskap.  Vi kommer att titta på de grundläggande matematikområdena aritmetik, geometri, statistik och algebra i relation till förskoledidaktik och utifrån olika teoretiska perspektiv på lärande.

Centralt innehåll i kursen är hur barn ges möjlighet att utveckla förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, tal och antal, liksom för rum, form, mönster, läge, riktning och mätning. Ett annat viktigt innehåll i kursen utgörs av didaktiska färdigheter och metodik för att planera och genomföra undervisning som relaterar matematik till andra kunskapsområden såsom dans, musik och bild.

I kursen tar du den egna förskoleverksamheten som utgångspunkt för att utveckla förmåga att observera, beskriva och tolka barns uttryck för matematiskt kunnande i lek och i undervisning. Du som inte arbetar på förskola/förskoleklass under dina studier får själv ordna tillgång till en förskola/förskoleklass där du kan genomföra utbildningens verksamhetsanknutna uppgifter samt examensarbete. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops, handledning, grupparbeten samt fältstudier. För att varje student ska erbjudas praktiska erfarenheter av matematikdidaktiska inslag samt av estetiska uttrycksformer inom ramen för kursen erbjuds campusförlagd undervisning vid två till fyra tillfällen. Kursen är dock ortsoberoende och möjlig att läsa helt på distans.

På kursen används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter. Därför krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webkamera och mikrofon/högtalare.
Du ska vara uppkopplad och tillgänglig för gemensamma studier varje torsdag dagtid.