Länkstig

Barns språk-, läs- och skrivutveckling, digitala miljöer och verktyg för förskollärare

Kurs
LÖFV17
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19302

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från förskola eller förskoleklass, och är intresserad av barns språkliga och kommunikativa utveckling och lärande. Kursen har både ett språkteoretiskt och ett språkdidaktiskt fokus och vi behandlar barns tidiga verbala språk- och skriftspråksutveckling ur olika teoretiska perspektiv. Du får också inblick i hur digitala och icke-digitala medier, skapande, berättande och lek kan användas som didaktiska redskap för att stödja barns språkliga och kommunikativa utveckling samt skriftspråkslärande. I kursen diskuterar vi även de förutsättningar och möjligheter som förskole-/förskoleklassverksamheten innebär för barns utveckling av ett eller flera språk.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter. Därför krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webkamera och mikrofon/högtalare.

Du ska vara uppkopplad och tillgänglig för gemensamma studier varje fredag dagtid.