Länkstig

Att läsa på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation

Intervju med Lorna, student

"Jag ville göra något för samhället"

Lorna läser masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation. Hon trodde länge att det skulle bli svårt att hitta jobb med en utbildning i språk. Men det var det inte! Innan hon hunnit läsa klart hela programmet har hon redan hittat två jobb som passar henne perfekt.

– På mitt ena jobb är jag projektassistent på institutionen för tillämpad IT på Chalmers. Projektet heter Integration med mobilen och har som syfte att utveckla digitala verktyg som stödjer språk och interkulturell kommunikation. Jag är till exempel med och gör en fallstudie med SFI-elever som får jobba med en befintlig språkapp för att lära sig svenska. Med hjälp av enkäter och intervjuer utvärderar vi sedan vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att stödja integrationen av arabisktalande nyanlända i det svenska samhället.

Hur kommer det sig att du fick det jobbet? Chalmers är inte det första man tänker på när man läser en språkutbildning.

– Projektet sökte en person med erfarenhet av att utveckla appar och med kunskaper inom arabiska och interkulturell kommunikation. Det var precis min bakgrund! Jag har en kandidatexamen i arabiska och läser även arabiska som huvudområde inom masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation. Inom ramen för min magisteruppsats på programmet hade jag utvecklat en kommunikationsapp för personer med arabiska som modersmål. Så allt möttes liksom i det jobbet: arabiska, interkulturell kommunikation och mitt samhällsengagemang.

Vad menar du med samhällsengagemang?

– Jag hade inte riktigt någon bestämd plan när jag valde att läsa arabiska. Jag ville göra något med samhällsförankring, övervägde att läsa socialpsykologi, och kände att arabiska kunde bli ett nyttigt språk i mitt framtida arbetsliv. Jag testade en termin och fastnade! När jag väl hade läst arabiska upp till kandidatexamen valde jag masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation för att få ett bredare samhällsperspektiv på språk. I programmet läste vi en kurs om språk och samhälle och jag blev särskilt intresserad av minoritetsspråk och relationen mellan språk och mänskliga rättigheter.

Sedan har du också fått jobb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eller hur?

– Det jobbet kom i kölvattnet av min språkapp på arabiska. Jag jobbar på Dart, ett kommunikations- och dataresurscenter, inom ett projekt som heter KomHIT Flykting där man utvecklar flerspråkigt material med bilder för att underlätta kommunikation med nyanlända inom vården. Idén kommer från logopedi och området Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som använder sig av bildstöd för att hjälpa människor med talsvårigheter. Jag har utgått från samma idé, alltså att använda bilder som stöd inom kommunikation, i min språkapp för arabisktalande. Det känns därför jätteroligt att få jobba inom det projektet! Just nu jobbar jag med att färdigställa material för projektets hemsida och ska snart göra mitt första verksamhetsbesök på ett sjukhus som är med i projektet.

Det låter som din utbildning i arabiska har spelat en nyckelroll i att hitta jobb. Vad har du fått ut av dina studier inom interkulturell kommunikation?

– Som sagt valde jag interkulturell kommunikation för att jag ville läsa något mer samhällsförankrat, men om jag tittar tillbaka så har den teoretiska fördjupningen inom programmet i kombination med arabiska varit väldigt givande. I efterhand känns det som en bra förberedning för det jag jobbar med idag. Att läsa på avancerad nivå är ju sista steget innan forskarutbildningen och det har jag nu mycket glädje av i forskningsprojektet på Chalmers.

Vad har du för framtidsplaner?

– Det skulle vara kul att kunna fortsätta forska, gärna som doktorand. Jag har under min utbildning utvecklat ett intresse för arabiska, interkulturell kommunikation och hur man kan använda sig av olika hjälpmedel för att främja kommunikation. Som doktorand skulle jag själv kunna utveckla det intresset vidare, och driva mitt eget forskningsprojekt. Vi får se vad som händer!

Mer information

Hur du kandidatexamen och är du intresserad av att läsa samma masterprogram som Lorna?
Tala med en studievägledare!
Läs om masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation
Läs om språkkurser och program på avancerad nivå

Lorna Bartram, student på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation
Foto: Johanna Hillgren