Länkstig

Att läsa på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation

Intervju med Anna, student

"Som ett körkort för att börja jobba med språk"

Anna trodde aldrig att hon skulle jobba med språk. Hon är utbildad sjuksköterska och läste spanska på universitetet vid sidan om sitt jobb inom vården. En studievägledare tipsade henne om att söka masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation.

– Jag hade läst spanska i nästan två terminer och undrade vad som skulle krävas för att få ut en kandidatexamen. Jag hade också en hel del poäng inom latinamerikastudier från institutionen för globala studier och tänkte att det kanske kunde leda till en kandidatexamen så småningom. Min studievägledare tipsade mig om att istället satsa på en masterutbildning. Jag har en kandidatexamen som sjuksköterska sedan tidigare och kunde komma in på programmet på reell kompetens.

Vad innebär reell kompetens just för masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation?

– Jag valde spanska som huvudområde i programmet och då ska man ha läst 60 högskolepoäng spanska. Jag saknade några poäng och fick istället göra både ett muntligt och ett skriftligt prov för att bedöma min reella språkkompetens. Jag har bott i Spanien i flera omgångar, först i ett år i Madrid strax efter studenten och sedan en termin i Málaga under min sjuksköterskeutbildning, så jag har ganska bra flyt på spanskan. Proven gick bra och jag kom in på programmet!

Hur var det att läsa en språkutbildning på avancerad nivå?

– Det var tufft i början. Jag har ju inte direkt någon språkvetenskaplig bakgrund. Men kurserna var väldigt inspirerande och efter ett tag hittade jag min egen nisch. Lärarna på programmet stimulerade oss att hitta våra egna hjärtefrågor och jag fastnade för den språkliga situationen i Ecuador. Jag har sedan länge haft ett stort intresse för Latinamerika och har rest runt i olika latinamerikanska länder. Interkulturell kommunikation kretsar kring relationen mellan språk och samhälle och från det perspektivet är Ecuador jätteintressant. Där talas det spanska men också flera minoritetsspråk som kichwa. Mitt intresse för Latinamerika och Ecuador ledde till att jag valde att skriva min magisteruppsats om Interkulturalitet i Ecuador.

Anna tog studieuppehåll från sina studier för att jobba som internationell patientkoordinator på Sahlgrenska International Care.

Hur kom det sig?

– Halvvägs i min utbildning började jag kolla på jobbannonser för att se vad det fanns för jobb som skulle passa mig. Jag var orolig för att jag inte skulle kunna hitta något eftersom jag har en lite udda blandning av tidigare erfarenhet inom vården tillsammans med min nuvarande utbildning med spanska och interkulturell kommunikation. Men jag hittade ett vikariat som var som gjort för mig! Det letades efter någon som hade läst statsvetenskap, internationella relationer eller språk och som gärna har erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jag tror att det var just min bakgrund som sjuksköterska tillsammans med min utbildning i språk och interkulturell kommunikation som blev helt rätt. Min språkutbildning var liksom körkortet för att kunna börja jobba med språk! Det hade jag aldrig kunnat göra med bara min sjuksköterskeexamen.

Hur har du nytta av dina interkulturella studier i ditt jobb?

– Som internationell patientkoordinator jobbar jag med förfrågningar från utländska patienter som söker planerad vård inom Västra Götalandsregionen, framförallt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag handlägger deras förfrågningar och guidar dem rätt i vårt vårdsystem. Tack vare min utbildning har jag fått en ökad förståelse och medvetenhet vad gäller språk och interkulturell kommunikation. Det har jag har användning för i mitt dagliga arbete när jag har kontakt med människor från hela världen! Något som jag uppskattar och som är en stor fördel med utbildningen är att jag har lärt mig om språksituationer i flera delar av världen från mina studiekamraters och föreläsares intresseområden.

Har du planer på att läsa klart hela masterutbildningen?

– Jag gillar mitt jobb och hoppas på att jag kan jobba kvar. Om inte vikariatet blir förlängt tänker jag definitivt avsluta mina studier. Jag försökte läsa klart så mycket jag bara hann innan jag började jobba, men sen när jag väl började min anställning var det svårt att fortsätta studierna vid sidan om. Framtiden får utvisa vad som händer.

Mer information

Hur du kandidatexamen och är du intresserad av att läsa samma masterprogram som Anna?
Tala med en studievägledare!
Läs om masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation
Läs om språkkurser och program på avancerad nivå

Anna, student på masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation