Bild
studenter sitter i trappa
Foto: geralt
Länkstig

Urvalskriterier för Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Urvalet baseras på din inlämnade korta sammanfattning av uppsatsen på kandidatnivå.

Kontakt

Malin Karlsson
Studievägledare
studievagledning.sik@sprak.gu.se

Telefontid:
måndag, torsdag kl 10:30-11:30
031-786 17 82