Navigate to video:
Video (1:08)
Bild
Länkstig

Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi

Program
S1SAP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Om utbildningen

Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med globala och lokala samhällsutmaningar, exempelvis migration, urbanisering och resursfördelning. Du lär dig att kritiskt analysera samhälleliga förändringsprocesser och hållbarhetsfrågor genom att studera exempelvis segregation, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Fokus ligger på självständigt tänkande och att kunna arbeta lösningsorienterat med samhällsutmaningar. Du lär dig att hantera både kvantitativa och kvalitativa analysverktyg samt kunna kommunicera dina resultat.

Programmet ger dig breda kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling genom att kombinera ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik samt innovation och entreprenörskap. Förutom att ge en flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi ger programmet en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på ditt val.

Så här är utbildningen upplagd

Under de tre första terminerna läser du gemensamma kurser tillsammans med de andra på programmet och här läggs grunden för utbildningen. Termin ett och tre läser du ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation &  entreprenörskap och nationalekonomi. Den andra terminen innehåller en tvärvetenskaplig kurs i samhällsanalys, men också kurser i statistik och kvantitativa metoder. Inför termin fyra väljer du huvudämne (ekonomisk historia eller kulturgeografi) . Under termin fem har du möjlighet att studera utomlands, göra praktik inom en relevant organisation eller läsa valbara kurser som du vill komplettera din utbildning med. Under termin sex läser du fördjupningskursen inom ditt huvudämne och skriver en kandidatuppsats.

Huvudämnen

Inom programmet väljer du ekonomisk historia eller kulturgeografi som huvudämne. Detta innebär att du läser fortsättningskurs (termin 4) och fördjupningskurs, inklusive examensarbete, (termin 6) inom det huvudämne som du valt.

Kurser

År 1
Hösttermin
•    Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15 hp
•    Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia, 7,5 hp
•    Befolkningsutveckling och urbanisering, 7,5 hp

Vårtermin
•    Samhällsanalys i tid och rum, 15 hp
•    Statistiska grunder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp
•    Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp

År 2
Hösttermin
•    Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp
•    Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp
•    Global ekonomi och lokal utveckling, 7,5 hp
•    Growth and welfare in a historical perspective, 7,5 hp

Vårtermin
•    Fortsättningskurs i ekonomisk historia eller kulturgeografi, 30 hp

År 3
Hösttermin
•    Välj mellan utlandsstudier, praktik eller valbara kurser, 30 hp

Vårtermin
•    Fördjupningskurs i ekonomisk historia eller kulturgeografi, inklusive examensarbete, 30 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6 och Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Efter studierna

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på ditt val av huvudämne.

Efter programmet har du möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå. Beroende på dina val av kurser inom programmet kan du till exempel bli behörig till något av Handelshögskolans masterprogram, masterprogrammet i geografi eller vår magisterutbildning i ekonomisk historia.

Arbetsmarknad

Efter dina studier kan du söka olika typer av jobb där det ingår kvalificerat utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Du kan jobba som utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom privat och offentlig sektor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på dagtid i form av föreläsningar, litteraturstudier, övningar och seminarier.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men på engelska i vissa kurser, som samläses tillsammans med internationella studenter.
Kurslitteraturen är på både svenska och engelska.

Under utbildningen integreras även färdighetsbetonade inslag såsom att arbeta i grupp, akademiskt skrivande, att arbeta i Excel, självledarskap, samt deltagande i Handelshögskolans hållbarhetsdagar.

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som  har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under termin fem har du möjlighet att studera utomlands. Läs mer här:

Läs mer om studier utomlands