Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:08)
Bild
Länkstig

Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi

Program
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19717
Ansökan stängd

Kort om programmet

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Om utbildningen

Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med
samhällsfrågor på såväl global som lokal nivå. Du kommer att lära dig
att kritiskt analysera samhälleliga förändringsprocesser och
hållbarhetsutmaningar genom att studera exempelvis regional analys,
näringslivshistoria, fysisk planering, miljöhistoria, nationalekonomi,
innovation och entreprenörskap. Fokus kommer även att ligga på
självständigt tänkande och att kunna arbeta lösningsorienterat med
samhällsutmaningar. Du kommer också att lära dig hantera både
kvantitativa och kvalitativa analysverktyg samt att kunna kommunicera
dina resultat.

Såhär är utbildningen upplagd

Programmet ger breda kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling genom att kombinera ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi samt innovation och entreprenörskap.

Förutom att tillhandahålla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi ger programmet en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på studentens val. Under de tre första terminerna läser alla studenter gemensamma kurser och här läggs grunden för utbildningen. Inför termin 4
väljer studenterna huvudområde. Valbara huvudområden är ekonomisk historia och kulturgeografi.

Inriktningar

Inom programmet väljer du antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi
som huvudområde. Detta innebär att du läser fortsättningskurs (termin 4)
och fördjupningskurs, inklusive kandidatuppsats, (termin 6) inom det
huvudområde som du valt.

Termin 1-3: Obligatoriska kurser i innovation, entreprenörskap, ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik.Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde (ekonomisk historia/kulturgeografi)
Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier eller praktik.
Termin 6: Fördjupningskurser inom valt huvudområde, vilken inkluderar en kandidatuppsats (15hp).

Kurser inom programmet

År 1

Hösttermin

 • IEG190 Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15 hp
 • EHG190 Den moderna ekonomins framväxt - 1900-talets ekonomiska historia, 7,5 hp
 • KGG190 Befolkning, migration och städer, 7,5 hp


Vårtermin

 • SAP100 Samhällsanalys i tid och rum, 15 hp
 • SAP110 Statistiska grunder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp
 • SAP120 Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp


År 2

Hösttermin

 • NEK101 Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp
 • NEK102 Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp
 • KGG195 Global ekonomi och lokal utveckling, 7,5 hp
 • EHG195 Growth and welfare in a historical perspective, 7,5 hp

Vårtermin

 • EHG201 Ekonomisk historia fortsättningskurs, 30 hp
 • KGG21 Kurspaket Samhällsplanering 2, 30 hp

År 3

Hösttermin

 • Valbara kurser, utlandsstudier etc., 30 hp

Vårtermin

 • EHG310 Ekonomisk historia fördjupningskurs, 30 hp
 • KGG320 Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp

Möt en av studenterna på programmet

Emmeli Axmalm läser Samhällsanalysprogrammet

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning får du en Filosofie Kandidatexamen (Bachelor) i
antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi. Du har sedan
möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå
för att efter två år ta ut en masterexamen.

Det här kan du arbeta med

Efter avslutat program kan du söka olika typer av jobb där det ingår
kvalificerat utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Det innebär
att du jobba som utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom
privata företag, offentliga verksamheter samt inom idéburna
organisationer. Programmets samhällsvetenskapliga bredd gör dig också
väl förberedd för specialiserade masterstudier inom ekonomi, geografi
och historia.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på dagtid i form av föreläsningar, litteraturstudier, övningar och seminarier.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som  har många studieplatser.

Läs mer om lokaler