Bild
Bild på Oskar Broberg
Länkstig

Vad är Samhällsanalysens dag?

Samhällsanalysens dag på Handelshögskolan är ett tillfälle för studenter på Institutionen för ekonomi och samhälle att få lyssna på föreläsare från företag, myndigheter och ideella organisationer som berättar hur man på olika sätt arbetar med analys av samhällsutvecklingen. Vi har träffat Oskar Broberg, som är programansvarig för Samhällsanalysprogrammet.