Länkstig

Goda framtidsutsikter för nationalekonomer

Vart leder studier i nationalekonomi? Vilken typ av jobb får nationalekonomer? I vilken bransch arbetar de? Hur väl motsvarar utbildningen i nationalekonomi de krav som ställs på arbetsmarknaden?