Länkstig

Nationalekonomi: Fortsättning

Kurspaket
NEK20
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-18403
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kurspaketet

Fortsättningskurserna i nationalekonomi ger dig fördjupade kunskaper om makro- och mikroekonomi, tillämpningar av teorin på en rad olika områden, och empiriska metoder för ekonomisk analys.

Om utbildningen

Kurserna på fortsättningsnivå kan sökas i kurspaket på 30hp, eller varje kurs för sig om du endast ska läsa någon enstaka kurs.

Samtliga kurser ges på engelska.

Kurspaketet NEK20 består av fyra kurser:

Mikroteori, 7,5 hp (NEK203)

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i den mikroekonomiska teorin. Teorin för de enskilda konsumenternas och producenternas beteenden fördjupas och knyts samman i teorin för den allmänna jämvikten. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av till exempel konkurrensbegränsningar och externaliteter studeras. Teorierna utformas i matematisk form i högre grad än i grundkursen. En kurs i mikroekonomi är en god inkörsport till andra något mer specialiserade kurser såsom finansiell ekonomi, offentlig ekonomi eller miljöekonomi, vilka i sin tur kan leda till uppsatsskrivande där teorier och statistiska metoder användes.

Makroekonomi, 7,5 hp (NEK204)

Kursens fördjupar och utvidgar den makroekonomiska kunskap som presenterats grundkursen. Kursen behandlar makroekonomiska modeller för kort- och medelfristig sikt, där stabiliseringspolitiken är i fokus, samt den viktiga frågan om långsiktig tillväxt. Deras förutsättningar vid tillämpning på specifika ekonomiska problem behandlas. Modellerna behandlas såväl verbalt som grafiskt och matematiskt-logiskt, och deras empiriska relevans tas upp. Centrala makroekonomiska fenomen som budgetunderskott och statsskuld, konsumtion och investeringar, nationella räkenskaper, och arbetslöshet och inflation behandlas på egen hand och i relation till de grundläggande modellerna.

Ekonometri, 7,5 hp (NEK206)

Kursen handlar om hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Studenten lär sig skilja mellan orsakssamband och korrelationer. För en empirisk analys av ett orsakssamband behövs en orsak till en exogen variation. Kursen introducerar två ekonometriska metoder (den vanliga minsta-kvadratmetoden och regressionsanalys med instrumentella variabler) för att ta reda på olika orsaker till exogen variation.

Empirisk nationalekonomi i praktiken, 7,5 hp (NEK205)

I den här kursen ska studenterna lära sig att praktiskt använda både ekonomisk teori och empiriska metoder för att kunna analysera olika ekonomiska problem. Detta sker genom att studenterna praktiskt tillämpar de nationalekonomiska kunskaper de har med sig från tidigare kurser på både grund- och fortsättningsnivå. Tanken är att man ska få en insikt hur nationalekonomer faktiskt arbetar med teori och empiri för att förstå och analysera en komplex verklighet.

Behörigheter och urval

Behörighet

För behörighet till NEK20 krävs minst 30hp genomgångna studier i nationalekonomi, varav minst 15hp skall vara godkända.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.        

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler