Bild
Handelshögskolans huvudentré
Länkstig

Handelshögskolans lokaler

Handelshögskolan är uppdelad på två adresser i centrala Göteborg.