Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student i skapandeprocess.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Bd/Mu/Sl

Program
L1KPA-K7FK
Grundnivå
1 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L92I
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå.

Programmet med förhöjd studietakt är på ett år och startar varje vårtermin. Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser.

Andra inriktningar

Om utbildningen

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare
och som redan har läst minst 90 hp i ett undervisningsämne. Vid Göteborgs
universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram.
Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, studietakt, förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka.

  • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer
  • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år
    med studier under sommaren. Du kan bli lärare inom bild, musik, slöjd,
    franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.

Programmets innehåll

Den här inriktningen gäller grundskolans åk 7-9 för ämnena bild, musik och slöjd. Inriktningen leder till ämneslärarexamen 7-9, vilket innebär behörighet att undervisa i åk 1-9.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU läses på halvfart (förmiddagar) under nästan hela utbildningen. Läs mer längre ner.

Ämnesfrågor

För musik finns speciella krav, läs mer om ämnen och behörighetskrav.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande inkl 90 hp i något av undervisningsämnena bild, musik eller slöjd, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp

Instruktioner för ansökan

Sök på antagning.se senast 15 oktober. Bifoga enligt instruktion bilagan med vilket ämne/vilka ämnen du söker och har behörighet för. Syns inte dina högskolepoäng under "Mina sidor" på antagning.se, måste du skicka med det med bilagan. Samma sak om du har studerat utomlands. Skickar du ingen bilaga behandlas inte din ansökan. Mer information i bilagan på sidan nedan.

Komplettering av ämnesstudier efter ansökan
Om du vid ansökan inte har de poäng som krävs, men under pågående termin är registrerad på utbildning som gör dig behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Ämneslärarexamen inte kan utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Sökande rangordnas utifrån uppnådda högskolepoäng, max 165 hp, vid ansökningstillfället. Förtur ges till sökande som har avlagt licentiat- eller doktorsexamen i det sökta ämnet/ett av de sökta ämnena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I din utbildning ingår 30 hp obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning. Med stöd av din VFU-handledare på skolan får du möjlighet att omsätta dina tidigare erfarenheter och kunskaper i utbildningen till att kunna planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet. VFU genomförs på halvfart (förmiddagar) under nästan hela utbildningen. I början av din utbildning blir du tilldelad en VFU-placering baserad på din inriktning och ämnesbakgrund. Placeringar sker inom Göteborg samt dess kranskommuner och det är viktigt att du är förberedd på att VFU kan innebära en viss restid. Innan du kommer till din VFU-plats ska du ha beställt och mottagit ett utdrag ur polisens belastningsregister. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Examen

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du även behörig i årskurs 1–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan inom ämnet bild.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men generellt sett är den mycket god.

Möjlighet att utöka din behörighet i fler ämnen

Genom att läsa fler undervisningsämnen kan du få utökad behörighet och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Förhöjd studietakt
Studietakten är 125 % vilket innebär att du läser 90 hp under ett år. Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under hela höst- och vårterminen. Under sommaren är det ingen undervisning under fyra veckor.

Lokaler

De högskoleförlagda kurserna på programmet ges vid olika institutioner så du kommer att vistas i olika utbildningsmiljöer inom Göteborgs universitet.