Image
Blivande samhällskunskapslärare på en föreläsning
Photo: Laila Östlund
Breadcrumb

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i förkunskapskrav och i vilka ämnen antagning görs.

Ansökningsinformation

Nästa ansökningsomgång, för studiestart VT23, är öppen 15 september - 15 oktober 2022.

Ansökan sker i två steg:

  • Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober
  • Komplettering: Senast 21 oktober ska din ansökan ha kompletterats med ämnesval i särskild bilaga! Bilagan ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se

Nästa programstart

KPU startar endast vårterminer vid Göteborgs universitet.

Nästa programstart: VT23, därefter VT24 och så vidare. Reservation för att förändringar kan ske i periodicitet.

KPU ordinarie studiegång (100%)

På KPU, ordinarie studiegång studerar du tre terminer (90 hp) på helfart (100%).

Programmet är en kort kompletterande lärarutbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå. Antagning sker till en mängd ämnen som finns i skolan. Du kan söka med ett undervisningsämne.

Du läser en kurs i taget inom utbildningsvetenskaplig kärna och praktik (VFU) och du kommer att avsluta med ett examensarbete.

Urval: Utifrån antal uppnådda högskolepoäng.

Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan.  Det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå i ett ämne.

 

KPU med förhöjd studietakt (125%)

KPU med förhöjd studietakt innebär att du läser 90 hp på ett år (125%), med studier under två terminer samt på sommaren.

Programmet är en kort kompletterande lärarutbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå och dessutom har en kandidatexamen. Antagning sker till ett urval ämnen inom matematik & naturvetenskap, moderna språk och det praktisk-estetiska området. Du kan söka med ett undervisningsämne.

Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser. Du skriver inte ett examensarbete inom programmet.

Urval: Utifrån antal högskolepoäng samt särskild urvalsgrupp för disputerade.

Programmet har två examensutgångar: grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Det leder till en ämneslärarexamen på grundnivå i ett ämne.

 

Var får jag undervisa?

Din ämneslärarexamen från KPU kommer att ange undervisningsämne och årskurser och du blir förstås behörig i de ämnen och årskurser som finns i din examen. Genom din lärarlegitimation kan du dock få behörighet att undervisa inom andra verksamhetsområden än åk 7-9 eller gymnasieskolan.

Photo: Gunnar Jönsson

Undervisningsbehörigheter genom examensutgången årskurs 7-9

Du blir behörig att undervisa i årskurs 4-9. Du blir dessutom behörig att undervisa på gymnasiet i det ämne som du har 90 hp i. Undantag musik, samhällskunskap och svenska, där det krävs 120 hp i ämnena för att få undervisa i gymnasieskolan.

I ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du dessutom behörig att undervisa i årskurs 1-3.

Verksamhetsområde

Åk. 1-3 Åk. 4-6 Åk. 7-9 Gy
Hem- och konsumentkunskap, musik, slöjd X X X  
Bild, franska, idrott och hälsa, spanska, tyska X X X X
Biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, svenska som andraspråk, teknik   X X X
Samhällskunskap, svenska   X X

Fakta examen åk 7-9

En examen mot åk 7-9 ger en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Undervisningsbehörigheter genom examensutgången gymnasieskolan

Du blir behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasiet. I ämnena bild, idrott och hälsa och musik blir du dessutom behörig att undervisa i årskurs 1-6.

Verksamhetsområde

Åk. 1-3

Åk. 4-6

Åk. 7-9

Gy

Bild, idrott och hälsa, musik X X X X
Biologi, engelska, franska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik, tyska     X X
Design, film- och tv-produktion, fotografisk bild, filosofi, företagsekonomi, juridik, latin, ljudproduktion, naturkunskap, pedagogik, psykologi, sociologi       X

Utökad behörighet

Utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU omfattar ett ämne, men din lärarlegitimation kan utökas med fler ämnen. Genom att läsa till ytterligare undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb.

Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Photo: Laila Östlund