Video (2:22)
Master i improvisation och världsmusik
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik

Program
K2MIV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A53C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa dina praktiska kunskaper som utövande musiker och samtidigt reflektera och gå djupare in i det egna konstnärskapet. Det är en utbildning för dig som har en tydlig idé om vad du vill utveckla.

Om utbildningen

En stor del av arbetet kommer att utgå från din egen projektidé. Programmet kräver att du kan arbeta både självständigt och i grupp samt att du är intresserad av att formulera dig i skrift. Vi förväntar oss att du tar ansvar för din egen utveckling. Seminarier och handledning syftar till att stödja denna process.

Gränsöverskridande möten

Utbildningen bejakar de gränsöverskridande mötena men förutsätter också en tydlig fördjupning inom din självvalda projektidé (självständigt arbete). I mötet med studenter med vitt skilda bakgrunder skapas en inspirerande miljö för kreativitet och nyskapande. Öppenhet, nyfikenhet och reflektion är centrala begrepp. På seminarierna provas idéer i teori och praktik tillsammans med dina studiekamrater på programmet, såväl som med studenter från andra masterprogram och utbildningar.

Vad innehåller utbildningen?

 • Huvudämne master improvisation/världsmusik (60 hp)
  Kurserna stödjer dig i utvecklandet av en tydlig personlig profil. Under varje termin förbereds och genomförs en konsert som också ligger till grund för ditt självständiga arbete. Du deltar också i konstnärliga internationella samarbetsprojekt med andra masterutbildningar.
 • Självständigt arbete (examensarbete) (30 hp).
  Du undersöker en frågeställning eller ett konstnärligt problem inom huvudområdet på ett metodiskt sätt, där texten står i dialog med ditt övriga konstnärliga arbete. Arbetet leder fram till en avslutad, konstnärligt reflekterande framställning som inkluderar ljud-/videodokumentation alternativt ett eget framställt partitur eller motsvarande, samt en skriftlig reflekterande text i valfritt format.
 • Den reflekterande tonkonstnären (18 hp).
  Du möter erfarna utövare från en mängd konstnärliga fält i samtal, seminarier och workshops. Inom dessa kurser presenterar och diskuterar du också konstnärliga och teoretiska utgångspunkter för ditt självständiga arbete.
 • Masterseminarier (12 hp).
  Omfattar seminarier, workshops och föreläsningar kring teman som knyter an till huvudämnet i en vidare, delvis interdisciplinär kontext.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till studenter som redan har en kandidatexamen eller motsvarande. Undervisningen ges på engelska. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Efter studierna

Utbildningen syftar till att förbereda dig för rollen som frilansmusiker på internationell nivå. Den kan även utgöra grund för vidare studier på forskarnivå i musik med inriktning mot musikalisk gestaltning.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Seminarier
 • Workshops
 • Föreläsningar
 • Konserter
 • Enskild undervisning
 • Självständigt arbete

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler