Navigate to video: Kandidatprogram i samtida traditionsmusik
Video (2:24)
Kandidatprogram i samtida traditionsmusik
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik

Program
K1TRA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53J
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G53E
Ansökan stängd

Kort om programmet

En utbildning för dig som har en bakgrund i någon av alla världens genrer inom folkmusik, världsmusik eller traditionsmusik. Du kan också vara verksam inom icke västerländsk konstmusik, t.ex. klassisk arabisk musik eller indisk konstmusik, eller blandformer med dessa. Du är öppen och nyfiken på den mångfald av genrer och erfarenheter som finns i vår samtid. Att lära dig möta och förstå andra musikaliska uttryck och traditioner genom ensemblespel och olika projekt är centralt i utbildningen.

Om utbildningen

Detta program hette tidigare Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik. Utbildningens innehåll är detsamma men har fått ett nytt namn.

Utbildningen ges på engelska. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för att gå utbildningen.

Utbildningen förbereder dig för den kommande rollen som musiker inom samtida traditionsmusik. Samtida traditionsmusik kan förstås som musik förankrad i folkmusik- och modala musiktraditioner från olika delar av världen som samtidigt utforskar nya musikaliska uttrycksätt relevanta för människor i dag.

Vad innehåller utbildningen?

Huvudinstrument och ensemble
Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform. Du har goda möjligheter att påverka undervisningens inriktning. I kursen Ensemblespel möts musiktraditioner, vilket också utvecklar ditt personliga musikaliska språk. Tonvikt läggs på interaktion och aktivt lyssnande, samt ensemblehantverk med dynamik, rytmik och samspel. Även kurser i ergonomi ingår. Du skriver ett självständigt arbete i årskurs 3 (15 hp) och lär dig att formulera frågeställningar, kritiska förhållningssätt, och om grunddragen i konstnärlig och praktikbaserad forskning.

Kurser i konstnärlig teori och praktik
Teoretiska perspektiv studeras inom musikteori, musikteknik, musikens historia, musik och samhälle och frilansarens värld. I kursens praktiska delar genomför du ett antal ensembleprojekt och praktikprojekt som erbjuder nya perspektiv på rollen som frilansande konstnär. Även kurser i bl.a. gehör och scenisk kommunikation ingår. Kunskap om frilansmusikerns arbetsmarknad betonas, musikens roll i samhället granskas ur vetenskapliga och konstnärliga perspektiv och olika kulturers musik jämförs.

Personlig profil och projekt
Du får möjlighet att välja fristående kurser för ytterligare fördjupning och breddning inom skilda ämnesområden. Du förbereds för arbetslivet som frilansare bland annat genom att ta ansvar för planering, bokning och marknadsföring av turnéer och konserter. Utbildningen samarbetar bland annat med Förvaltningen för kulturutveckling, Musik i Västernorrland, Musikens hus i Göteborg och Planetafestivalen.

Utbildningen ger också möjlighet till samarbete med andra studenter. Musik, poesi och scenkonst får flyta in i varandra och ge upphov till nya kreativa uttryck.

Praktikprojekt
Minst en gång per år utför du och din klass ett praktikprojekt. Första året utför ni en barnföreställning för lågstadiet. Under andra och tredje året åker ni ut en vecka på turné. Praktikprojektet syftar till att praktisera frilanslivet och öva på moment inom planering, repetition, bokning och utförande.

Lärare

Programmet har ett etablerat lärarlag med gedigen kunskap inom sitt område: Ahmad al Khatib, Mia Marine, Jonas Simonson, Stefan Bergman, Ingrid Brännström, Helge Andreas Norbakken och Sofia Högstadius. Förutom huvudlärarna erbjuds instrumentlärare och regelbundna besök av gästlärare.

Läs mer om lärarna på kandidat samtida traditionsmusik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande yrkesrollen som musiker med specialisering på traditionsmusik, folk- och världsmusik, icke-västerländsk konstmusik och mötena mellan olika musikstilar. Vidare ska utbildningen ge verktyg för att kunna kommunicera med kulturlivet i det omgivande samhället, lära sig frilansbranschens förutsättningar och knyta kontakter i detta nätverk. Utbildningen kan även utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Föreläsningar
  • Enskild undervisning
  • Seminarier
  • Repetitioner och konserter enskilt och i ensemble
  • Turnéprojekt
  • Självständigt arbete

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Programmet Samtida traditionsmusik har ett återkommande internationellt samarbete med utländska lärosäten genom Nordtrad Folkmusic Network. Nordtrad består av institutioner från Skandinavien och Baltikum som är aktiva inom folk- och världsmusik. Varje år åker årskurs 1 och lärare på konferens tillsammans med partnerhögskolorna för att mötas på instensivkurser med workshops, ensemblespel, konserter och diskussionsforum.

Du som student har även möjlighet att ansöka om en eller två utbytesterminer på något av högskolans partneruniversitet för termin 3, 4 eller 5.

Läs mer om studier utomlands