Bild
Världsmusikkonsert våren 2019
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till master improvisation och världsmusik

Denna information gäller ansökningar till master i musik, inriktning improvisation och världsmusik. Nästa gång du kan söka till utbildningen är december 2023 - januari 2024.

Arbetsprover

Dina arbetsprov skickar du in via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

Du ska skicka in:

  1. En projektbeskrivning för det projekt du vill utveckla och/eller den riktning du vill att dina studier ska ta. Den ska vara 4000–5000 tecken och innehålla: projekttitel, frågeställning, metod för konstnärligt undersökande samt referenser till relaterade projekt.
  2. En live-inspelad video, som presenterar dig och din musik. Videon ska innehålla 15–20 minuters musik.

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju som äger rum under vecka 9. Intervjun genomförs via Zoom eller annat digitalt medium, och är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.