Bild
Fyra masterstudenter: röst, trumpet, trummor och saxofon
Foto: Högskolan för scen och musik
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation

Program
K2IMP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A53A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

The Composing Musician

Detta masterprogram, som också går under namnet NoCoM, är ett samarbete med Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn och med Norges musikkhøgskole i Oslo. För att ta vara på de olika miljöernas styrkor och särart läser du andra resp tredje terminen på de två systerskolorna, medan första och sista terminen tillbringas på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Om utbildningen

The Composing Musician

En stor del av arbetet kommer att utgå från ditt konstnärliga huvudämne och din projektidé. Programmet förutsätter att du kan arbeta både självständigt och i grupp samt kan reflektera både genom musik och text. Seminarier och handledning syftar till att stödja denna process.

Möten och fördjupning: Utbildningen förutsätter en tydlig fördjupning på ditt huvudämne och din projektidé. Utbildningen bejakar också mötena mellan olika musikaliska uttryck, genrer och konstformer. I mötet med studenter med vitt skilda bakgrunder skapas en inspirerande miljö för kreativitet och nyskapande. Öppenhet, nyfikenhet och reflektion är centrala begrepp. På seminarierna provas idéer i teori och praktik tillsammans med dina studiekamrater på programmet och på masterutbildningen i improvisation och världsmusik, såväl som med studenter från andra program och utbildningar.

Programmet präglas av en tvärvetenskaplig miljö genom interaktion med studiekamrater och gästföreläsare och vi har nära kopplingar till forskningsmiljön vid institution, fakultet och universitet. Våra huvudlärare är Anders Hagberg, Thomas Markusson, Jonas Simonson och gästföreläsare Anders Jormin, Lena Willemark, Arve Henriksen.

Antagning 

Antagning görs dels genom en audition, dels genom att du i text formulerar din önskade inriktning under de två åren. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Huvudämne:  The Composing Musician / improvisation (45 hp).
  Du stöds i utvecklandet av en tydlig personlig profil. Varje termin förbereds och genomförs en konsert som också ligger till grund för ditt självständiga arbete. Du deltar också i konstnärliga internationella samarbetsprojekt med andra masterutbildningar. 
 • Masterseminarier (12 hp).
  Seminarier, workshops och föreläsningar kring teman som knyter an till huvudämnet i en vidare, delvis interdisciplinär kontext.
 • Den reflekterande tonkonstnären (18 hp)
  Möt erfarna utövare från en mängd konstnärliga fält i samtal, seminarier och workshops. Presentera och diskuterar de konstnärliga och teoretiska utgångspunkterna för ditt självständiga arbete. 
 • Studentens personliga profilering ( 15 hp)
  Välj bland kurser ur institutionens kursutbud. 
 • Självständigt arbete, examensarbete (30 hp)
  Du undersöker en frågeställning eller ett konstnärligt problem inom huvudområdet på ett metodiskt sätt, där texten står i dialog med ditt övriga konstnärliga arbete. Arbetet leder fram till en avslutad, konstnärligt reflekterande framställning som inkluderar ljud-/videodokumentation alternativt ett eget framställt partitur eller motsvarande, samt en skriftlig reflekterande text i valfritt format.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Programmet förbereder dig för arbete som musiker på internationell nivå. Det är forskningsförberedande.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Workshops
 • Seminarier
 • Enskild undervisning
 • Konserter
 • Självständigt arbete

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället). Detta program äger huvudsakligen rum på Eklandagatan 86.

Läs mer om lokaler