Video (1:00)
Master i improvisation (NoCoM)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation

Program
K2IMP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A53A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Fördjupa dina praktiska kunskaper som improviserande musiker och ha samtidigt det egna komponerandet i fokus. Programmet är ett samarbete med Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn och med Norges musikkhøgskole i Oslo. För att ta vara på de olika miljöernas styrkor och särart läser du andra resp tredje terminen på de två systerskolorna, medan första och sista terminen tillbringas på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Om utbildningen

Med ett litet antal studenter finns goda möjligheter att anpassa utbildningen efter just dina behov. Programmet kräver att du kan arbeta både självständigt och i grupp. På Högskolan för scen och musik strävar vi efter att skapa en komplett studiemiljö där du i hög grad får samarbeta med både kandidat- och den lokala masterutbildningen i improvisation. Även pågående forskning i fältet är en kontaktyta. Programmet präglas av öppenhet över genregränser och ett tätt samarbete med världsmusikutbildningen. Utbildningen är internationell och undervisningen ges på engelska. 

Antagning 

Antagning görs dels genom en audition, dels genom att du i text formulerar din önskade inriktning under de två åren. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Huvudämne master improvisation/världsmusik (45 hp).
  Du stöds i utvecklandet av en tydlig personlig profil. Varje termin förbereds och genomförs en konsert som också ligger till grund för ditt självständiga arbete. Du deltar också i konstnärliga internationella samarbetsprojekt med andra masterutbildningar. 
 • Masterseminarier (12 hp).
  Seminarier, workshops och föreläsningar kring teman som knyter an till huvudämnet i en vidare, delvis interdisciplinär kontext.
 • Den reflekterande tonkonstnären (18 hp)
  Möt erfarna utövare från en mängd konstnärliga fält i samtal, seminarier och workshops. Presentera och diskuterar de konstnärliga och teoretiska utgångspunkternaför ditt självständiga arbete. 
 • Studentens personliga profilering ( 15 hp)
  Välj bland kurser ur institutionens kursutbud. 
 • Självständigt arbete, examensarbete (30 hp)
  Du undersöker en frågeställning eller ett konstnärligt problem inom huvudområdet på ett metodiskt sätt, där texten står i dialog med ditt övriga konstnärliga arbete. Arbetet leder fram till en avslutad, konstnärligt reflekterande framställning som inkluderar ljud-/videodokumentationalternativt ett eget framställt partitur eller motsvarande, samt en skriftlig reflekterande text i valfritt format.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Efter studierna

Programmet förbereder dig för arbete som musiker på internationell nivå. Det är forskningsförberedande.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Workshops
 • Seminarier
 • Enskild undervisning
 • Konserter
 • Självständigt arbete

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler