Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Skådespelarstudent
Foto: Mikael Silkeberg
Länkstig

Sök till kandidat skådespeleri

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri.

Antagningsprov

(följande gäller för studiestart höstterminen 2020)

Antagningsproven består av 4 praktiska delmoment med uttagningar mellan varje genomfört moment. Du ska spela scener, vara beredd att improvisera och i stunden hitta på hur du ska lösa situationer vi sätter dig i.

Anvisningar till första provet
Det första provet består av en monolog filmad med en mobilkamera. Följande instruktioner gällde för antagning 2020.

 • Du får välja en av flera monologer.
 • Texten ska framföras på svenska och du får inte ändra eller stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max två minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Det ska vara ett filmat sceniskt prov, teater snarare än film.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen) och se till att du syns och hörs bra.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv

Inför antagningen till skådespelarprogrammet 2020 beslutade skådespelarutbildningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm att använda mobilfilm som första prov. Tanken med mobilfilm är att förbättra tillgängligheten för fler sökande till skådespelarprogrammet.

Klicka här för att se filmen.

 

Observera att:

Du söker med olika filmade monologer till de olika skolorna.
Din ansökan kan inte behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan via SlideRoom!

Du får besked senast 29 januari om du har gått vidare till prov nummer två. Prov två består av tre delar som du utför vid ett och samma tillfälle.

Scen 1
Det första du visar är den scen du använde i första provets mobilfilm.
Den måste inte se helt likadan ut, men det måste vara samma scen. Kom ihåg att du inte får stryka, ändra eller lägga till i texten. Du måste kunna materialet utantill, men det är ingen katastrof om du kommer av dig eller inte hinner säga all text. En våra skådespelarstudenter kommer att ha texten redo för att hjälpa dig om du inte minns vad du ska säga. Du säger då bara ”text” och försöker stanna kvar i den situation du gestaltar. Du har 2 minuter på dig.

En rörelsesekvens
Här kan du göra nästan vad som helst! Vi vill se dig uttrycka dig med kroppen. Det kan vara genom dans av något slag, en fysiskt berättad historia, en budo- eller kampsportssekvens eller en sekvens av rörelser du valt som du utför efter varandra.
Du får inte använda rösten eller ha musik med.
Du har 1 minut på dig för scenen.

Scen 2
Du ska välja ytterligare en scen ur de vi föreslår på hemsidan, tolka och spela upp den.
Ett tips är att tänka på att de båda scenerna inte blir för lika, så att du visar ungefär samma sak i båda. Du får inte stryka, ändra eller lägga till i texten. Du måste kunna materialet utantill, men det är ingen katastrof om du kommer av dig eller inte hinner säga all text. Du säger då bara ”text” och försöker stanna kvar i den situation du gestaltar.
Du har 2 minuter på dig för scenen.

Vi vill ge tid för många i andra provet, därför får var och en av er en relativt begränsad tid inne hos antagningsgruppen på ca åtta minuter.

Välj provdag för prov 2
När första provomgången är över får du som gått vidare till prov 2 ett e-postmeddelande från oss. I mailet finns en länk till ett formulär där du själv väljer en provdag. Om du har särskilda önskemål om dag, boka så fort du har fått länken till formuläret från oss. Varje dag är uppdelad i för- och eftermiddagspass.

Går du vidare till moment 3 och 4 får du en kallelse med information om hur proven går till.

Antagningsgruppens bedömningskriterier

 1. Förmåga att sceniskt gestalta något utifrån ett givet material, så att det väcker intresse och engagemang hos åskådaren.
 2. Mycket god förmåga att via röst, kropp och tal nyanserat och dynamiskt understödja sin gestaltning
 3. God kontakt i gestaltning mellan tanke kropp och röst
 4. Förmåga att kreativt förvalta sceniska instruktioner
 5. Förmåga att självständigt och uppmärksamt delta i skådespelarövningar.
 6. En väl utvecklad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra

Hur anmäler jag mig till antagningsproven?
Du anmäler dig på www.antagning.se. Missar man deadline finns det inga möjligheter att få komma till antagningsproven utan man får vänta till nästa antagningsomgång.

Kan någon annan filma mig med mobilen?
Ja, så länge mobilen är stilla.

Varför får inte filmen vara klippt?
För att vi vill att skådespelaren klipper ”live”. Vi vill se att du berättar genom ditt skådespeleri och skapar den illusion, den berättelse du vill uppnå genom din gestaltning som skådespelare – inte genom att du klipper.

Får filmen vara längre än två minuter?
Nej, är den längre kommer vi inte att titta på den.
Alla har samma tid på sig och det gäller samma för de prov som görs på plats, i samma rum som antagningsgruppen senare under processen.
Naturligtvis kan du klippa bort det som är innan du börjat spela, det blir ju ändå en obruten och oredigerad tagning.
Om det är så att du själv föredrar tagningar som är längre än två minuter så klipp helt enkelt efter två minuter. Det gör inget om vi inte får se precis allt och det är viktigare att du känner at du är nöjd och kan stå för filmen än att du hinner säga alla orden.
Antagningsgruppen hinner ändå få tillräckligt underlag för sin bedömning.

Är det bra att variera sig i de olika scenproverna?
Ja, det ger antagningsgruppen en bredare bild av ditt skådespeleri.

Ska man kunna texten utantill?
Ja.

Vad händer om jag kommer av mig och glömmer vad jag ska säga?
Vi lägger inte någon större vikt vid om du kommer av dig eller inte, det är kvaliten på ditt spel som intresserar oss.

Kan jag använda samma text i prov 1 och 2?
Ja. Men det kan vara en fördel att visa på bredd i sitt spel.

Är scenproven begränsade i tid?
Ja, för att det ska bli rättvist för alla.

Vad händer ifall jag inte hinner igenom texten i tid?
Vi bryter när tiden har gått men det har ingen betydelse för vår bedömning av din prestation.

Får jag stryka i texten?
Nej. Inte heller ändra eller lägga till något.

Måste jag ha läst pjäsen som scenen är tagen ur?
Nej. Vi vet att de här pjäserna är mycket svåra att komma över och förväntar oss inte alls att gestaltning och tolkning är baserad på pjäsen som helhet. Vår utgångspunkt kommer istället att vara att alla bara haft tillgång till dessa korta och bearbetade texter när de gjort sina tolkningar. Du kan alltså själv helt och hållet fantisera om vad du vill att det ska handla om.Ska man klä ut sig?
Om du vill och tycker det hjälper dig. Vi tar inte alls med hur du är klädd i bedömningen.
Det finns inte tid att byta om inne hos bedömningsgruppen om du vill ha någon typ av kostym utan du får byta om innan.

Ska man använda riktiga saker och rekvisita i scenerna?
Inga vapen eller knivar, riktiga eller attrapper är tillåtna.
Om du vill får du i övrigt ta med dig det du tycker du behöver.
Symboliska saker, som att en hoprullad tidning får föreställa en kniv fungerar fint, liksom att helt låtsas. Stolar och liknande har vi gott om men vill du ha med mindre saker rekommenderar vi verkligen att du tar med eget som du är van vid.

Kan jag värma upp nånstans?
Absolut, men det finns inga privata eller enskilda utrymmen för detta. Däremot är det tydligt att sökningar pågår och runt om är det andra sökande och skådespelarstudenter så du är i gott sällskap.

Kan vem som helst bli skådespelare?
Vi tänker att alla som vill söka är välkomna. Hur en eventuell karriär kommer att bli har vi förstås ingen aning om. Är detta viktigt för dig ska du naturligtvis ge din dröm en chans.

Är det en fördel att ha varit med i teve och film?
Vi tar ingen hänsyn till vad du gjort innan. Sen har du säkert nytta av att ha lärt dig saker om skådespeleri på ena eller andra sättet.

Hur stor roll spelar utseende?
Ingen som helst överhuvudtaget.

Ska man använda rekvisita eller klä sig som den man gestaltar?
Vi bedömer inte hur du ser ut eller vad du använder för rekvisita. Våra möjligheter att hjälpa till med rekvisita på skolan, samt tid att hinna förbereda detta är begränsade. Enkla saker som en stol, ett bord kommer finnas i rummet. Om du vill ha rekvisita får du ta med den själv.

Vad menar ni med "rörelsesekvens"?
Vi vill se din förmåga att använda rummet, samt din förmåga att berätta med kroppen.

Får jag byta provdag?
Nej.

Hur ser provdagarna ut under prov 2?
Det börjar med upprop där du också får ditt nummer och en ungefärlig tid uppskriven på en tavla. På den tavlan räknas det ner varefter på så sätt att de som varit inne hos antagningsgruppen får sitt nummer struket.

Uppropet är klockan åtta om du valt förmiddag och tretton om du valt eftermiddag. Var där ca en kvart innan så undviker vi alla stress.

Förmiddagsgruppen bör vara klar ca klockan ett, men boka inte hemresa innan 14.30 utifall något oförutsett händer.
Eftermiddagsgruppen bör vara klar ca sex men boka inte hemresa innan 19.30 utifall något oförutsett händer.

Vilka är i rummet under proven?
Det kommer att vara en jury bestående av lärare från utbildningen och externa skådespelare. Dessutom kommer det att finnas studeranderepresentanter.

Hur ser rummet ut där jag söker?
Det är ett stort svart rum med skärmar. Antagningsgruppen sitter på ena sidan av rummet och du spelar på golvet framför dem. Ytan att spela på är ungefär 4x4 m. Du kommer att spela i strålkastarsken och du kommer att kunna se juryn.

Då rekommenderar vi att du tar reda på vad det innebär att gå en sådan utbildning.

Du söker i konkurrens med många andra och det är viktigt att du förbereder dig väl inför proven. Tänk inte på vad juryn vill se, tänk på vad du vill presentera.

Vill du söka till skådespelarutbildningen men får din gymnasiekompetens klar först till sommaren?

Om du går ditt sista år på gymnasiet, eller på annat sätt är på gång att skaffa dig gymnasiekompetens, så kan du komplettera ansökan med dina avgångsbetyg även efter 3:e feb. De flesta gymnasieskolor kommunicerar automatiskt med antagning.se, men det kan vara bra om du kollar upp detta, du kan nämligen behöva skicka in dina betyg själv till antagning.se när du är klar med gymnasiet.

På följande hemsida hittar du viktiga datum att hålla koll på när det gäller din ansökan:
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum/

Där står det t.ex att 18 juni är sista kompletteringsdag vad gäller gymnasiebetyg till antagning.se. Om du går ut gymnasiet efter 18 juni (i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet) får du mer tid på dig, då får du komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli.

Observera att andra kompletterande dokument ska ha skickats in tidigare, och söker du till programmet Konstnärlig kandidat i teater, inriktning skådespeleri så är det 3 februari som gäller som sista kompletteringsdag. Glöm inte att 15 januari 2020 är sista ansökningsdag till programmet, samt sista dag att lämna in mobilfilm via Slideroom.