Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Skådespelarstudent
Foto: Mikael Silkeberg
Länkstig

Sök till kandidat skådespeleri

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mailadressen som du anger vid anmälan. 

Antagningsproven består av 4 praktiska delmoment med uttagningar mellan varje genomfört moment. Du ska spela scener, vara beredd att improvisera och i stunden hitta på hur du ska lösa situationer vi sätter dig i.

Anvisningar till första provet
Det första provet består av en monolog filmad med en mobilkamera. 

 • Du ska välja en av flera monologer. Du hittar monologerna du kan välja mellan som nedladdningsbara pdf-filer (Monolog 1-8) på denna sida. OBS: Ladda ner samtliga texter, du kommer att behöva välja ytterligare en om du kallas till prov 2.
 • Texten ska framföras på svenska och du får inte ändra eller stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max två minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Det ska vara ett filmat sceniskt prov, teater snarare än film.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen) och se till att du syns och hörs bra.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv

Inför antagningen till skådespelarprogrammet 2020 beslutade skådespelarutbildningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm att använda mobilfilm som första prov. Tanken med mobilfilm är att förbättra tillgängligheten för fler sökande till skådespelarprogrammet.

Klicka här för att se filmen.

 

Observera att:

Du söker med olika filmade monologer till de olika skolorna.
Din ansökan kan inte behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan via SlideRoom!

Kallelse till de som gick vidare till prov 2 skickades 29 januari. Då fick även de som inte gått vidare från prov 1 besked. Kolla därför din skräppost i din mail ifall du inte sett mailet som gått ut.
På grund av den pågående Covid-19-pandemin har vi behövt anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hade hoppats på att få träffa er på plats på Högskolan för scen och musik, men tyvärr är det inte möjligt under rådande omständigheter. Därför kommer prov 2 av att ske digitalt.

Prov 2 består fortfarande av 3 delar som du nu ska filma med din mobilkamera och lägga upp i Slideroom senast 12 februari. Delarna är scen 1, scen 2 samt 1 rörelsesekvens. Du ska spela in en film per moment och ladda upp, så totalt ska du ladda upp 3 filmer. Bifogat i kallelsen finner du de 8 monologer som fanns tillgängliga inför prov 1. Du ska använda dig av två av de monologerna (scen 1 och scen 2). 
Du ska även fylla i blankett ”Blankett prov 2 2021” och ladda upp i SlideRoom. Blanketten finns med i kallelsen. 

Scen 1 
Du ska återigen spela in den scen du använda till prov 1. Spela in en ny film men använda samma monolog du använde för prov 1. Det behöver inte se exakt likadant ut, det väljer du själv, men du ska använda samma monolog och spela in en ny film. Filmen får vara max 2 minuter lång. När du laddar upp filmen i SlideRoom döper du den till ”scen 1” (det gör du under Label media vid uppladdningen i SlideRoom).

Scen 2
Du ska välja ytterligare en av de förelagda monologerna som är bifogade i mailet och skapa en ny scen som du spelar in. Filmen får vara max 2 minuter lång. När du laddar upp filmen i SlideRoom döper du den till ”scen 2” (det gör du under Label media vid uppladdningen i SlideRoom).

1 rörelsesekvens
Du ska förbereda och spela en rörelsesekvens. Du får gärna använda rösten i form av ljud eller läten men inte ha inspelad musik. Vi vill se dig berätta med kroppen utan ord. Filmen får vara max 1 minut lång. När du laddar upp filmen i SlideRoom döper du den till ”rörelsesekvens” (det gör du under Label media vid uppladdningen i SlideRoom).
Viktigt att tänka på vid inspelning av samtliga delmoment är att du kan inspireras av den instruktionsfilm som finns på hemsidan under rubrik ”Prov 1”, du hittar den även här: https://www.youtube.com/watch?v=vvMU0lIgtjw&feature=emb_title 

Du kan variera hur du förhåller dig rumsligt till kameran, att du kan växla mellan närbild och helbild. Det finns alltså inget krav på att hela kroppen ska synas hela tiden. Hitta en variation som passar scenen. 

I övrigt gäller samma regler för filmningen som tidigare: 

 • Texten ska framföras på svenska och du får inte ändra eller stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmerna för scen 1 och scen 2 får vara max två minuter långa vardera. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Filmen med din rörelsesekvens för vara max 1 minut lång.
 • Det ska vara ett filmat sceniskt prov, teater snarare än film.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Filstorlek per film är max 500Mb för att kunna ladda upp i Slideroom.

Blankett   
Bifogat i din kallelse hittar du en blankett, ”Blankett prov 2 2021”. Den fyller du i med ditt namn samt namn på de två monologer du framför. Du behöver också sätta dit ett foto på dig själv. Foto krävs för att antagningsgruppen behöver skriva ut blanketten och använda i sitt bedömningsarbete. Blanketten laddar du upp i PDF-format på anvisad plats i SlideRoom i samband med att du laddar upp dina filmer. 

Du kommer få besked om du går vidare till prov 3 eller inte i slutet av vecka 8 (26 februari).

På grund av den pågående Covid-19 pandemin kan vi redan nu meddela att prov 3 och 4 kommer bli flyttade till v.21 (24-30 maj).

Blir du kallad till prov 3 kommer du få information längre fram hur proven går till. Vi planerar att prov 3 och 4 sker på plats på Högskolan för scen och musik i Göteborg men på grund av den pågående Covid-19-pandemin kan vi tvingas anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Antagningsgruppen bedömningskriterier 2021

 1. Förmåga att sceniskt gestalta något utifrån ett givet material, så att det väcker intresse och engagemang hos åskådaren.
 2. God kontakt i gestaltning mellan tanke, kropp och röst
 3. Mycket god förmåga att via röst, kropp och tal nyanserat och dynamiskt understödja sin gestaltning
 4. Förmåga att kreativt förvalta sceniska instruktioner
 5. Förmåga att självständigt och uppmärksamt delta i skådespelarövningar.
 6. En väl utvecklad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra

Hur anmäler jag mig till antagningsproven?
Du anmäler dig på www.antagning.se. Missar man deadline finns det inga möjligheter att få komma till antagningsproven.

Kan någon annan filma mig med mobilen?
Ja, så länge mobilen är stilla.

Får filmen vara längre än två minuter?
Nej. För att underlätta vårt arbete ber vi dig respektera denna tidsram. Det gör inget om du inte hinner med att säga hela texten. Antagningsgruppen hinner ändå få tillräckligt underlag för sin bedömning.

Ska man kunna texten utantill?
Ja.

Vad händer om jag kommer av mig och glömmer vad jag ska säga?
Då säger du ” text” och får sufflering.

Är scenproven begränsade i tid?
Ja, för att det ska bli rättvist för alla.

Vad händer ifall jag inte hinner igenom texten i tid? 
Vi bryter när tiden har gått men det har ingen betydelse för vår bedömning av din prestation.

Får jag stryka i texten? 
Nej. Inte heller ändra eller lägga till något.

Måste jag ha läst pjäsen som scenen är tagen ur?
Nej. Du är fri att göra din egen tolkning av texten.

Ska jag använda scenkläder/kostym?
Om du vill och tycker det hjälper dig. Det finns inte tid att byta om inne i rummet så om du vill ha någon typ av kostym får ta med den själv och byta om strax innan provet.

Ska jag använda riktiga saker och rekvisita i scenerna?
Om du vill och tycker att det hjälper dig. Stolar och bord kommer finnas att tillgå i sökrummet. Inga vapen eller knivar, riktiga eller attrapper är tillåtna.

Kan jag värma upp nånstans?
På grund av covid- 19 kommer det finnas begränsad möjlighet till uppvärmning.

Är det en fördel att ha varit med i teve och film?
Vi tar ingen hänsyn till vad du gjort innan.

Vad menar ni med "rörelsesekvens"?
Vi vill se din förmåga att använda rummet, samt din förmåga att berätta med kroppen.

Får jag byta provdag?
Nej.

Vilka är i rummet under proven?
Det kommer att vara en antagningsgrupp på fyra personer bestående av lärare från utbildningen och externa scenkonstnärer. Dessutom kommer det att finnas studeranderepresentanter.

Hur ser rummet ut där jag söker?
Det är ett stort svart rum med skärmar. Antagningsgruppen sitter på ena sidan av rummet och du spelar på golvet framför dem. Ytan att spela på är ungefär 4x4 m. Du kommer att spela i strålkastarsken och du kommer att kunna se juryn.

Då rekommenderar vi att du tar reda på vad det innebär att gå en sådan utbildning.

Du söker i konkurrens med många andra och det är viktigt att du förbereder dig väl inför proven. Tänk inte på vad juryn vill se, tänk på vad du vill presentera.

Vill du söka till skådespelarutbildningen men får din gymnasiekompetens klar först till sommaren?

Sista kompletteringsdag är 1 februari 2021. Undantaget är om du går sista året på gymnasiet och beräknas ta studenten till sommaren, då har du längre tid på dig att styrka din grundläggande behörighet. Hur du går tillväga och vilket datum som gäller kan sektionen för antagning på Göteborgs Universitet hjälpa dig med. Du når dem på antagning@gu.se

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".