Bild
Skådespelarstudent
Foto: Mikael Silkeberg
Länkstig

Sök till kandidat skådespeleri

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2025 – januari 2026.

Antagningsprov 2024

Följande information gäller vid antagningsprocessen inför studiestart hösten 2024.

Antagningsproven består av 4 praktiska prov med uttagningar mellan varje genomförd provomgång. Du ska spela upp scener du förberett, vara beredd att improvisera utifrån olika sceniska instruktioner samt samarbeta i olika gruppövningar.

Antagningsgruppen består av en sammansättning av lärare som arbetar på utbildningen samt representanter från yrkeslivet. I våra bedömningar tar vi stöd i följande kriterier:

Antagningsgruppen bedömningskriterier 2024

 • Förmåga att sceniskt gestalta något utifrån ett givet material, så att det väcker intresse och engagemang hos åskådaren.
 • God kontakt i gestaltning mellan tanke, kropp och röst.
 • Förmåga att nyanserat och dynamiskt variera uttryck och gestaltning.
 • Förmåga att kreativt förvalta sceniska instruktioner.
 • Förmåga att självständigt och uppmärksamt delta i skådespelarövningar.
 • En väl utvecklad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

För frågor om provens innehåll kan du kontakta jurygruppens ordförande Anne Södergren på anne.sodergren@hsm.gu.se

Anvisningar provomgång 1

Det första provet består av en monolog filmad med en mobilkamera.

 • Du ska välja en av flera monologer. Du hittar monologerna du kan välja mellan som nedladdningsbara word-filer på denna sida.
 • Du får inte ändra eller stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max tre minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Se till att du syns och hörs bra. Det ska vara ett filmat sceniskt prov, teater snarare än film.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Du kan variera hur du förhåller dig rumsligt till kameran, att du kan växla mellan närbild och helbild. Hitta en variation som passar scenen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Titta på instruktionsfilmen där viktig information och förtydliganden finns.
Navigate to video: Att söka till skådespelarprogrammet med filmprov
Video (1:20)
Att söka till skådespelarprogrammet med filmprov

Blankett prov 1

Du ska fylla i text och lägga in ett foto på dig själv i pdf-dokumentet "Blankett prov 1". Dokumentet laddar du upp samtidigt som du laddar upp arbetsprov 1 i SlideRoom. Om du inte har möjlighet att fylla i dokumentet i pdf-format kan du själv skapa ett worddokument och fylla i samma uppgifter.

Observera att:

Du söker med olika förelagda monologer till de olika skolorna. Försäkra dig därför om att du skickar in rätt film. Din ansökan kan inte behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.

Slideroom stänger kl. 23.59 den 15 januari 2024. Vi rekommenderar dig att vara ute i god tid och inte vänta till sista dagarna att ladda upp.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan via SlideRoom!

Anvisningar till provomgång 2


Prov 2 genomförs 12-16 februari 2024.
I slutet av januari/ början av februari får du via e-post besked om du går vidare till prov 2 eller inte. Du som går vidare blir kallad till en av dagarna för att genomföra provet. Kolla därför din skräppost i din mejl ifall du inte ser mejlet som gått ut.

Prov 2 genomförs på plats i Göteborg. Du ska framföra samma monolog som du skickade in i prov 1, men nu ”live” på plats framför en antagningsgrupp. Mer information kommer i kallelsen till prov 2.

 

Anvisningar till provomgång 3 och 4


Prov 3 genomförs 23-27 mars 2024. Du får via e-post veta om du går vidare till prov 3 eller inte. Du som går vidare till prov 3 blir kallad till en av dagarna för att genomför provet. I kallelsen får du också information om provet. Du får den 28 mars besked via e-post om du går vidare till prov 4 eller inte.

Prov 4 genomförs 2-3 april 2024. Du som går vidare till prov 4 blir kallad till en av dagarna för att genomför provet. Information om provet få du som går vidare via e-post.

Vanliga frågor och svar

Navigate to video: Råd inför antagningsprov
Video (3:08)
Råd inför antagningsprov

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Till oss söker du genom praktiska prov, men du måste ha det som kallas grundläggande behörighet. Det finns flera olika sätt att uppnå det. Antagning.se ger dig information om vilka vägar som finns att gå för att få grundläggande behörighet.

Antagning.se är också den som avgör din behörighet. Det är samma regler för alla som vill studera på högskola eller universitet och det finns flera vägar dit.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Läs om olika sätt att få behörighet på antagning.se

Urval

Urval baseras på antagningsprov.