Bild
Skådespelarstudent
Foto: Mikael Silkeberg
Länkstig

Sök till kandidat skådespeleri

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri. Nästa gång du kan söka till skådespelarutbildningen är 1 december 2022 - 16 januari 2023.

Antagningsprov 2023

Följande information gäller vid antagningsprocessen inför studiestart hösten 2023.

Antagningsproven består av 4 praktiska prover med uttagningar mellan varje genomförd provomgång. Du ska spela upp scener du förberett, vara beredd att improvisera utifrån olika sceniska instruktioner samt samarbeta i olika gruppövningar.

Antagningsgruppen består av en sammansättning av lärare som arbetar på utbildningen samt representanter från yrkeslivet. I våra bedömningar tar vi stöd i följande kriterier:

Antagningsgruppen bedömningskriterier 2023

 • Förmåga att sceniskt gestalta något utifrån ett givet material, så att det väcker intresse och engagemang hos åskådaren.
 • God kontakt i gestaltning mellan tanke, kropp och röst.
 • Förmåga att nyanserat och dynamiskt variera uttryck och gestaltning.
 • Förmåga att kreativt förvalta sceniska instruktioner.
 • Förmåga att självständigt och uppmärksamt delta i skådespelarövningar.
 • En väl utvecklad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Anvisningar till provomgång 1

Det första provet består av en monolog filmad med en mobilkamera.

 • Du ska välja en av flera monologer. Du hittar monologerna du kan välja mellan som nedladdningsbara pdf-filer på denna sida.
 • Du får inte ändra eller stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen.
 • Filmen får vara max tre minuter lång. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologen på ett sätt som du är nöjd med.
 • Spela in filmen som om du stod framför en publik. Se till att du syns och hörs bra. Det ska vara ett filmat sceniskt prov, teater snarare än film.
 • Monologen ska filmas under en obruten, oredigerad tagning utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Du kan variera hur du förhåller dig rumsligt till kameran, att du kan växla mellan närbild och helbild. Hitta en variation som passar scenen.
 • Leverera filmen i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Titta på instruktionsfilmen där viktig information och förtydliganden finns.

Inför antagningen till skådespelarprogrammet 2020 beslutade skådespelarutbildningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm att använda mobilfilm som första prov. Tanken med mobilfilm är att förbättra tillgängligheten för fler sökande till skådespelarprogrammet.

Blankett prov 1

Du ska fylla i text och lägga in ett foto på dig själv i pdf-dokumentet "Blankett prov 2023". Dokumentet laddar du upp samtidigt som du laddar upp arbetsprov 1 i SlideRoom. Om du inte har möjlighet att fylla i dokumentet i pdf-format kan du själv skapa ett worddokument och fylla i samma uppgifter.

Observera att:

Du söker med olika förelagda monologer till de olika skolorna. Försäkra dig därför om att du skickar in rätt film. Din ansökan kan inte behandlas om materialet är klippt och redigerat. Provet räknas då som ogiltigt och kommer inte att bedömas.

Slideroom stänger kl. 23.59 den 16 januari. Vi rekommenderar dig att vara ute i god tid och inte vänta till sista dagarna att ladda upp.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan via SlideRoom!

Anvisningar till provomgång 2


Kallelse till dem som går vidare till prov 2 skickas ut via e-post i slutet av januari. Då får även de som inte gått vidare från prov 1 besked. Kolla därför din skräppost i din mejl ifall du inte ser mejlet som gått ut.

Prov 2 genomförs på plats inför en antagningsgrupp. Du kommer att bli kallad till en av dagarna under den aktuella sökomgången. Se datum under ”Hållpunkter för din ansökan”. Provet består av en gemensam gruppövning som inte kräver någon förberedelse. Du ska också framföra den text, som du tidigare skickat in som film, för oss ”live” på plats. Scenen får vara max 3 minuter lång. Om du överstiger tiden kommer vi att avbryta scenen.

Du kommer få besked om du går vidare till prov 3 eller inte i slutet av vecka 8.

 

Anvisningar till provomgång 3 och 4


Dessa prover genomförs på plats. Mer information om hur de går till kommer du få om du går vidare via en kallelse. Tidsmässigt handlar det om att närvara under en av dagarna under den reserverade tidsperioden. Se datum under ”Hållpunkter för din ansökan”.

Vanliga frågor och svar

Hur anmäler jag mig till antagningsproven?
Du anmäler dig på www.antagning.se. Missar man deadline finns det inga möjligheter att få komma till antagningsproven.

Kan någon annan filma mig med mobilen?
Ja, så länge mobilen är stilla.

Får filmen vara längre än tre minuter?
Nej. För att underlätta vårt arbete ber vi dig respektera denna tidsram. Det gör inget om du inte hinner med att säga hela texten. Antagningsgruppen hinner ändå få tillräckligt underlag för sin bedömning.

Ska man kunna texten utantill?
Ja.

Vad händer om jag kommer av mig och glömmer vad jag ska säga?
Då säger du ” text” och får sufflering.

Varför är scenproven begränsade i tid?
För att det ska bli rättvist för alla.

Vad händer ifall jag inte hinner igenom texten i tid? 
Vi bryter när tiden har gått men det har ingen betydelse för vår bedömning av din prestation.

Får jag stryka i texten? 
Nej. Inte heller ändra eller lägga till något.

Måste jag ha läst pjäsen som scenen är tagen ur?
Nej. Du är fri att göra din egen tolkning av texten.

Ska jag använda scenkläder/kostym?
Om du vill och tycker det hjälper dig. Det finns inte tid att byta om inne i rummet så om du vill ha någon typ av kostym får ta med den själv och byta om strax innan provet.

Ska jag använda riktiga saker och rekvisita i scenerna?
Om du vill och tycker att det hjälper dig. Stolar och bord kommer finnas att tillgå i sökrummet. Inga vapen eller knivar, riktiga eller attrapper är tillåtna.

Kan jag värma upp nånstans?
Du kommer inte att ha tillgång till någon rum för egen uppvärmning.

Är det en fördel att ha varit med i teve och film?
Vi tar ingen hänsyn till vad du gjort innan.

Vad menar ni med "rörelsesekvens"?
Vi vill se din förmåga att använda rummet, samt din förmåga att berätta med kroppen.

Får jag byta provdag?
Nej.

Vilka är i rummet under proven?
Det kommer att vara en antagningsgrupp på fyra personer bestående av lärare från utbildningen och externa scenkonstnärer. Dessutom kommer det att finnas studeranderepresentanter.

Hur ser rummet ut där jag söker?
Det är ett stort svart rum med skärmar. Antagningsgruppen sitter på ena sidan av rummet och du spelar på golvet framför dem. Ytan att spela på är ungefär 4x4 m. Du kommer att spela i strålkastarsken och du kommer att kunna se juryn.

Då rekommenderar vi att du tar reda på vad det innebär att gå en sådan utbildning.

Du söker i konkurrens med många andra och det är viktigt att du förbereder dig väl inför proven. Tänk inte på vad juryn vill se, tänk på vad du vill presentera.

Vill du söka till skådespelarutbildningen men får din gymnasiekompetens klar först till sommaren?

Datum för sista kompletteringsdag är 1 februari 2023. Undantaget är om du går sista året på gymnasiet och beräknas ta studenten till sommaren, då har du längre tid på dig att styrka din grundläggande behörighet. Hur du går tillväga och vilket datum som gäller kan sektionen för antagning på Göteborgs universitet hjälpa dig med. Du når dem på antagning@gu.se

Video (3:33)
Vanliga frågor och svar, kandidat skådespeleri

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Till oss söker du genom praktiska prov, men du måste ha det som kallas grundläggande behörighet. Det finns flera olika sätt att uppnå det. Antagning.se ger dig information om vilka vägar som finns att gå för att få grundläggande behörighet.

Antagning.se är också den som avgör din behörighet. Det är samma regler för alla som vill studera på högskola eller universitet och det finns flera vägar dit.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Läs om olika sätt att få behörighet på antagning.se

Urval

Urval baseras på antagningsprov.