Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Musikalstudenter i kostym
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat musikal

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i musikal.

Antagningsprov

Följande gällde för studiestart höstterminen 2020.

Proven utförs i fyra delmoment inför en jury och innehåller sångprov, dramatiskt prov och dans/rörelseprov.


 1. Sångprov. Du framför en sceniskt utformad sång. Det är ett förelagt prov vilket innebär att noter skickas till dig via mail i slutet av januari. Det kommer finnas fem (5) sånger att välja mellan.


  Efter moment 1 sker första urvalet. De som går vidare gör moment 2 samma dag.


   
 2. Ytterligare sångprov, dramatiskt prov (max tre minuter) samt dansprov.
  


Efter moment 2 sker andra urvalet. De som går vidare till 3:e momentet kommer att få en kallelse per e-post.

 Det är 12 dagar mellan moment 2 och 3.
   
 3. Ytterligare sångprov, ytterligare dans/rörelse-prov, gestaltning av förelagda sånger och/eller scener eventuellt med handledning.
  Efter moment 3 sker tredje urvalet. De som går vidare till 4:e momentet kommer få en kallelse per e-post.
   
 4. Fjärde momentet sker dagen efter moment 3. 
Provet består bl.a. av improvisation, samtal med juryn samt en slutkonsert.

  
Information om tredje och fjärde momenten skickas till dig tillsammans med kallelsen. Efter moment 4 sker det slutliga urvalet, varvid 8 sökande antas till utbildningen.

Vad innehåller de olika proven?

Sångprov: Du ska ha förberett fyra (4) olika sånger varav minst två ska vara på svenska. Du framför troligen inte alla fyra sångerna men juryn vill ha lite valmöjligheter att lyssna till. Dessa är alltså utöver den förelagda sången du väljer för moment 1.

I moment 1 får du en förelagd sång att sjunga. Sångerna ska du framföra sceniskt, dvs. du ska agera och sjunga. Alla sångprov ska framföras utantill. Ackompanjatör ställs till förfogande. På grund av det stora antalet sökande repar man inte med pianisten innan det första eller tredje sångprovet. Däremot gör du det i prov två samt slutkonserten i prov fyra.

Dramatiskt prov: Förbered en monolog eller kort scen, max 3 minuter, som du ska framföra utantill. Motläsare tillhandahålls av skolan för den som så önskar. Inför moment 3 kommer ni få en förelagd monolog att lära in.

Dansprov: Detta sker i form av gruppundervisning. Du får en koreografi på plats och visar upp den inför juryn. 
Ta med lämplig klädsel. 

I moment 3 ska du sjunga och dansa samtidigt. Du får noter på en sång via mail om du gått vidare efter moment 2. Den sången ska läras in utantill.

Slutkonsert: Du framför en av dina förberedda sånger inför en publik bestående av framförallt studenter och jurymedlemmar. Vi vill se hur du fungerar och kommunicerar med en publik.

Hur anmäler jag mig till antagningsproven?
Svar: Du anmäler dig på www.antagning.se. Missar man deadline finns det inga möjligheter att få komma till antagningsproven utan man får vänta till nästa antagningsomgång. Information om aktuella ansökningsperioder hittar du längst upp på den här sidan. 

Vad menar ni med sceniskt utformad sång?
Svar: Du ska agera sången, berätta en historia, driva en karaktärs vilja. Det är helt valfritt om du använder talad text i anslutning till sången eller möjlig koreografi. Alltså inget krav.

Ska man använda rekvisita eller klä sig som den karaktär man gestaltar?
Svar: Vi bedömer inte hur du ser ut eller vad du använder för rekvisita. Det är begränsat vad vi har för möjligheter att hjälpa till med rekvisita på skolan samt tid att hinna förbereda detta. Enkla saker som en stol, ett bord kommer finnas att låna.

Får man använda inspelade bakgrunder istället för pianist vid sångproven?
Svar: Nej, vi vill att du använder våra pianister. Vi vill se hur du musicerar tillsammans med honom/henne.

Får man använda egna översättningar av sånger?
Svar: Ja, det går bra!

Vilken typ av monolog vill ni att man har? Pjäs, musikal, film, egen skriven?
Svar: Du väljer själv vilken typ av text du vill använda. Förutom att du ska kunna texten utantill är det viktigt att du funderar och fantiserar över innehållet i det material du har valt. Vi är intresserade av se hur du använder din egen fantasi och fysiska inlevelseförmåga för att kommunicera textens innehåll.

Är sångproven begränsade i tid?
Svar: Det är endast det första sångprovet som är tidsbegränsat, detta på grund av det stora antalet sökande. De sånger som skickas till er kan vara något förkortade från originalversionen. Sångerna kommer vara ca 2,5 minuter långa. De andra sångproven har ingen tidsbegränsning.

Jag kan inte komma på provdagarna på grund av andra åtaganden. Kan man skicka en video istället?
Svar: Nej, man måste komma till antagningsproven. Däremot räcker det att man är här en av dagarna. Man kommer kunna välja dag i samband med ett mailutskick i slutet av januari.

När får man noterna på de obligatoriska sångerna?
Svar: Dessa skickas via mail i början av vecka 8 så man har cirka 3 veckor på sig att lära sig sången.

Kan min självvalda monolog till prov 2 vara på ett annat språk än svenska?
Svar: Ja, norska, danska och engelska fungerar bra för juryn att förstå.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".