Länkstig

Det här läser du på kandidatprogrammet i kemi

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i kandidatprogrammet i kemi.

År 1

Termin 1

KEPK1 - Kurspaket i kemi, 30 högskolepoäng

Termin 2

MMGK11 - Naturvetarmatematik, 15 högskolepoäng

KEM070 - Analytisk kemi, 15 högskolepoäng

     

År 2

Termin 3

KEM030 - Organisk kemi, 15 högskolepoäng

KEM040 - Fysikalisk kemi, 15 högskolepoäng

Termin 4

KEM060 - Biokemi, 15 högskolepoäng

KEM050 - Oorganisk kemi, 15 högskolepoäng

     

År 3

Termin 5

Profilering inom kemi. Beroende på din specialisering får du ut en av följande kandidatexamen:

  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet kemi, eller
  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet läkemedelskemi.

Termin 6

MSG830 - Statistik analys och experimentplanering, 7,5 högskolepoäng

NTH001 - Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap, 7,5 högskolepoäng

KEM916 - Kemi, självständigt arbete A, 15 högskolepoäng

 

Dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi

Du som läser kandidatprogrammet i kemi kan även ta ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi (195 högskolepoäng). Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

Läs mer om dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi (195 högskolepoäng).