Länkstig

Introduktionskurs i kemi

Kurs
KEI010
Grundnivå
1,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-31601
Ansökan öppnar 17 februari 2023

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Introduktionskursen i kemi riktar sig till dig som vill komma igång och repetera kemiämnet inför höstens kurser. Det kanske har gått några år sedan du läste kemi. Kanske tyckte du någon del inom kemiämnet var särskilt svårt och som du skulle vilja få ytterligare belyst.

Kursen behandlar de centrala delarna från gymnasiekemin på en och en halv vecka. I kursen repeterar du centrala koncept som

  • stökiometri
  • nomenklatur
  • kemiska reaktioner
  • jämviktslära
  • atomer och bindningslära
  • organisk kemi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Introduktionskursen i kemi ingår i flera olika program inom naturvetenskap och även farmaci.

Efter kursen är det vanligt att läsa Grundläggande kemi 1 som ingår som första kurs inom flera olika program, till exempel kandidatprogrammet i kemi och apotekarprogrammet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar och räkneövningar via kursportalen canvas. Vid räkneövningar får du möjlighet till individuell återkoppling och coachning. Du avslutar kursen med en skriftlig tentamen som sker även den via canvas.

Lokaler

Kursen kommer gå på distans och tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera är en fördel.

Läs mer om lokaler