Länkstig

Anna Karin Hasselblad

Studievägledare

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Studievägledare

Företagsekonomiska
institutionen
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
Viktoriagatan 13
Postadress
Box 610
40530 Göteborg