Länkstig

Anna Karin Hasselblad

Studievägledare

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41124 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Studievägledare

Företagsekonomiska
institutionen
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41124 Göteborg
Rumsnummer
445
Postadress
Box 625
40530 Göteborg