Bild
Studenter på undervisning i skogen under kursen i utomhuspedagogik.
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa för studenter m yrkeserfarenhet

Program
L1FHG-IY75
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L92E
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om inriktningen

Har du arbetat på fritidshem men saknar lärarbehörigheten? Höstterminer startar en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill studera men arbeta på deltid. För dig som vill arbeta som lärare i fritidshem och inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet idrott och hälsa.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Höstterminer startar en utbildning för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill studera men arbeta kvar på deltid. 

Inriktning fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem är för dig som vill inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen.

Ämnet idrott- och hälsa

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet. När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. Inriktningen startar enbart höstterminer. Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan olika terminer.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i idrott och hälsa. För inriktningen idrott och hälsa rekommenderas att den sökande har intresse för idrott, rörelse och fysisk aktivitet samt hälsa ur ett fler- och tvärvetenskapligt perspektiv. Den sökande rekommenderas även vara simkunnig samt intresserad av en utbildning som består av praktisk kunskap med deltagande som en förutsättning.

Innehåll

Utbildningen är drygt tre år på 75 procent och består av:

  • Ämnesstudier fördelade över det Fritidspedagogiska området (60 hp) och idrott och hälsa (30 hp)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp, varav 7,5 hp tillgodoräknas). Du studerar 52,5 hp.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp, varav 22,5 hp tillgodoräknas). Du studerar 7,5 hp

Ämnesstudier

Inom fritidspedagogiska kurser lär du dig om barns lek, relationer, barns uppväxt och fritid, kreativitet, skapande, språk, utomhuspedagogik och barns digitala världar. Inom ämnet idrott och hälsa fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du lär dig hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet. Det ingår ett examensarbete (15 hp) under senare delen av utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Det är exempelvis konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering och styrdokument samt forskningsmetodik och skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du med stöd av en handledare deltar i arbetet på en skola/på ett fritidshem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Därutöver krävs tre års dokumenterad yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem. Du kan läsa mer om vilka uppgifter som måste finnas med i tjänstgöringsintyget på programmets sida på gu.se.

Tjänstgöringsintyg

För att kunna antas till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem med studietakt 75 procent krävs också tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Skicka in tjänstgöringsintyg

När du söker på www.antagning.se måste du därför skicka in ett tjänstgöringsintyg. 

More information about Tjänstgöringsintyg

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Med stöd av en handledare deltar du i arbetet på en skola/fritidshem. Gradvis utvecklar du din förmåga att leda och undervisa på vetenskaplig grund. VFU-kurser återkommer och sammanlagt motsvarar de studier om 7,5 hp (22,5 hp av totalt 30 hp tillgodoräknas). Du gör VFU fördelat på tre tillfällen à 2,5hp. Första delen är i fritidshem, andra delen i det praktisk-estetiska ämnet och sista delen i egen tjänst.

Du får VFU-plats i Göteborg eller någon av kranskommunerna. Du kan bli placerad i en annan kommun än den du bor i. Du får inte själv ordna en VFU-plats. Särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen. För att göra VFU måste du beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Utdraget ska visas upp på ditt VFU-område.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Examen och undervisningsbehörighet

Inriktningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på grundnivå med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att ansöka om legitimation som lärare.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet idrott och hälsa.

Vidare studier

En yrkesexamen på grundnivå, 180 hp, ger dig behörighet att ansöka till studier på avancerad nivå, exempelvis ett masterprogram.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på lärare i fritidshem är stor vilket innebär att du har goda chanser till arbete efter avslutad utbildning. Från 1 juli 2019 är det krav på legitimation även för lärare i fritidshem.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Studieupplägg

Din yrkeserfarenhet ger dig tillgodoräkning av 30 hp. Du läser resterande 150 hp på drygt tre år. Studietakten är 75 procent, det motsvarar cirka 30 timmars studier/vecka. En dag/vecka är förlagd på Göteborgs universitet i de högskoleförlagda kurserna. Det är samma veckodag under hela terminen. Resten av studierna bedrivs enskilt och i grupp med stöd i en lärplattform. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör du i fritidshem och skola under åtta till nio fasta sammanhållna dagar vid två tillfällen. Dessa kurser kräver sammanhängande närvaro på VFU-platsen alla kursdagar. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. 

Grundlärarprogrammet är ett samarbete mellan flera olika institutioner på Göteborgs universitet vilket innebär att du läser vissa kurser på andra adresser inom Göteborg universitet.