Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Länkstig

Fritid, lek och relationer i fritidshem

Kurs
PDG559
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19302
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta i fritidshem och skola och vill bredda och fördjupa din kunskap om barns lek, fritid och relationsarbete i vardagen och i fritidshemmet. Kursen kan tillgodoräknas som 7,5 hp inom det fritidspedagogiska området i grundlärarprogrammets inriktning fritidshem om du söker och antas dit.

Om utbildningen

I kursen diskuterar vi barns lek och relationsarbete i ljuset av fritidshemmets och lärares uppdrag att erbjuda en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling och erbjuda en meningsfull och innehållsrik fritid där kamratrelationer skapas och omskapas. Diskussionerna tar utgångspunkt både i studenternas egna erfarenheter från verksamhet i fritidshem och i olika diskurser om fritid.

Som student i kursen introduceras du, och får möjlighet att pröva, olika akademiska arbetsformer och verktyg. Vi presenterar ett barndomssociologiskt perspektiv som innefattar begrepp som barns perspektiv och barns aktörskap. Med hjälp av observation som pedagogiskt verktyg, och med stöd i egna observationer av barns lek, får du undersöka och pröva att systematiskt identifiera, sortera och redovisa observationsdata och slutsatser.

Undervisningen

Kursen ges helt på distans och är därmed ortsoberoende. Du förväntas vara uppkopplad och delta i schemalagda moment. Dessa är främst förlagda till förmiddagar. Du behöver ha tillgång till en dator och stabil internetuppkoppling för att kunna delta i undervisningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Om du efter godkänd kurs vill gå vidare och söka till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (ordinarie studiegång eller studiegång för studenter med yrkeserfarenhet) kan du, om du antas till programmet, ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen som 7,5 hp inom det fritidspedagogiska området i programmet.