Bild
Undervisning i utomhuspedagogik.
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Vägar till grundlärarexamen fritidshem

Har du en påbörjad, men oavslutad, pedagogisk utbildning och har flera års arbetslivserfarenhet från fritidshem? Då kan det finnas flera vägar för dig till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. För att fånga upp och ta till vara på den kompetens som idag finns ute på grundskolor och i fritidshem finns det flera vägar till en grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem.

Vad har du för tidigare erfarenhet från fritidshem/skolan?

Beroende på när du studerade finns det två vägar inom VAL (Vidareutbildning av lärare)

En individuell bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL.

Studier från hösten 2011 och framåt

Har du minst 120 hp från studier på exempelvis grundlärarprogram fritidshem efter 2011? Har du dessutom arbetat i minst åtta läsår (75%) och haft roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet?

Studier 2001-juni 2011

Har du en avslutad förskollärarutbildning eller minst 90 hp ämnesstudier relevanta för undervisning i grundskolans tidigare år? (studierna ska vara avslutade före halvårsskiftet 2011) Har du dessutom varit verksam som lärare i ditt ämne under minst två år på minst halvtid?

Minst två års arbetslivserfarenhet

samt påbörjade studier enligt 2001-års examensordning

Minst tre års arbetslivserfarenhet

Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Minst åtta års arbetslivserfarenhet

Minst åtta läsår (omfattning minst 75 procent). Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen.

Har du en avslutad förskollärarutbildning eller minst 90 hp ämnesstudier relevanta för undervisning i grundskolans tidigare år? (studierna ska vara avslutade före halvårsskiftet 2011) Har du dessutom varit verksam som lärare i ditt ämne under minst två år på minst halvtid?

Många av våra studenter har redan jobbat i förskola, skola eller i fritidshem när de börjar, men för den ordinarie studiegången är detta inget förkunskapskrav.

Känner du att du vill vänta med att söka till en hel utbildning kan en introduktionskurs vara bra att börja med. Söker du sedan hela programmet kan du få kursen tillgodoräknad.

Grundläggande och särskild behörighet

Observera att utbildningarna även har behörighetskrav från gymnasieskola, och/eller vuxenutbildning, utöver arbetslivserfarenhet.

Introduktionskurs till yrket

Är du nyfiken på att arbeta i fritidshem? Nu finns en kurs för dig. Om du sedan väljer att söka dig vidare till Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem kan du få kursen tillgodoräknad.

Vill du arbeta som klasslärare?

Du kanske också är intresserad av att arbeta som klasslärare i grundskolan? Då finns det ytterligare två inriktningar inom Grundlärarprogrammet - Förskoleklass-årskurs 3 (F-3) samt årskurs 4-6.