Bild
Studenter på Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem under kurs i utomhuspedagogik.
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap

Program
L1FHG-HKFH
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L92B
Programinnehåll

Kort om inriktningen

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i fritidshem och inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Om du redan har arbetslivserfarenhet från fritidshem kan du söka en anpassad inriktning för fritidshem där delar av utbildningen tillgodoräknas.

Inriktningen fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktningen fritidshem är för dig som vill inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

Ämnet hem- och konsumentkunskap

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap. För inriktningen hem- och konsumentkunskap rekommenderas att den sökande har intresse för människans möte med mat och hållbara konsumtionsvanor för att utveckla välbefinnande och hållbarhet i hem och samhälle.

Innehåll

Utbildningen är tre år (180 hp) och består av:

  • Ämnesstudier fördelade över det fritidspedagogiska området (60 hp) och hem- och konsumentkunskap (30 hp).
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Ämnesstudier

Inom fritidspedagogiska kurser lär du dig om barns lek, relationer, barns uppväxt och fritid, kreativitet, skapande, språk, utomhuspedagogik och barns digitala världar. Inom ämnet bild fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du lär dig hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet. I ämnesstudierna ingår ett examensarbete (15 hp) under senare delen av utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Det är exempelvis konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering och styrdokument samt forskningsmetodik och skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du med stöd av en handledare deltar i arbetet på en skola/på ett fritidshem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det ingår 20 veckor VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i programmet. Det innebär att du med stöd av en handledare deltar i arbetet på en skola/fritidshem. I VFU-kurserna möter du i stegrande grad ditt inriktningsämne. Gradvis utvecklar du din förmåga att självständigt agera, undervisa och ta ansvar. VFU: n är fördelad på fyra tillfällen med första tillfället termin ett. Målet är att du är på samma skola under hela utbildningen. Du får din VFU-plats i Göteborg eller någon av kranskommunerna. Du kan bli placerad i en annan kommun än den du bor i. Du får inte själv ordna en VFU-plats. Observera också att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen. För att göra VFU måste du beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Utdraget ska visas upp på ditt VFU-område.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Programmet omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på grundnivå med inriktning mot arbete i fritidshem. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att ansöka om legitimation som lärare. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet hem- och konsumentkunskap.

En yrkesexamen på grundnivå, 180 hp, ger dig behörighet att ansöka till studier på avancerad nivå, exempelvis ett masterprogram.

Efterfrågan på lärare i fritidshem är stor vilket innebär att du har goda chanser till arbete efter avslutad utbildning. Från 1 juli 2019 är det krav på legitimation även för lärare i fritidshem.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp. 
Grundlärarprogrammet är ett samarbete mellan flera olika institutioner på Göteborgs universitet vilket innebär att du läser vissa kurser på andra adresser inom Göteborg universitet.

Studier utomlands

Du har möjlighet att i en eller två kortare perioder av utbildningen förlägga dina studier utomlands. I den tredje praktikkursen (VFU) så ges möjlighet till två veckor på en skola utomlands. Universitetet har samarbete med Viborgseminariet i Danmark. Du kan också ge eget förslag på land och skola.

Du kan också genomföra en del av datainsamlingen utomlands i ditt avslutande fördjupningsarbete.

Läs mer om studier utomlands