Länkstig

Krav på yrkeserfarenhet och tjänstgöringsintyg för ansökan till Förskollärarprogrammet för dig med yrkeserfarenhet

För att kunna antas till Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet krävs även dokumenterad yrkeserfarenhet inom förskola eller förskoleklass som ska styrkas genom ett tjänstgöringsintyg.