Göteborgs universitet
Bild
Huvudentrén till Högskolan för scen och musik
Foto: Gunnar Jönsson

Artistens vänner

Vänföreningen Artistens vänner stödjer på olika sätt verksamheten på Högskolan för scen och musik. Bland annat delar föreningen ut stipendier till institutionens studenter, och föreningens medlemmar fungerar som ambassadörer för verksamheten på institutionen. I föreningens aktiviteter får medlemmarna lära känna Högskolan för scen och musik och förutsättningarna för dess verksamhet.

Artistens vänners sammankomster

Medlemmarna i Artistens vänner brukar träffas på Högskolan för scen och musik i samband med 6–8 konserter/föreställningar under varje verksamhetsår. Efter respektive konsert/föreställning umgås medlemmarna en stund över mat och dryck tillsammans med inbjudna medverkande och/eller ansvariga för evenemanget/utbildningen.

Artistens vänners styrelse

  • Bengt-Ove Boström, ordförande
  • Gudrun Piculell, vice ordförande
  • Lars Höglund, kassör
  • Cecile Lindquist, sekreterare
  • Monica Ling, ledamot
  • Margareta Lagerkvist, suppleant
  • Karin Ringsberg, suppleant