Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Lokalt styre utvecklas i Malawi

Dr Boniface Dulani är en av grundarna av, och idag senior partner på, Institute of Public Opinion and Research (IPOR). Han sitter även med i GLDs styrelse.

21-04-21

(Läs engelsk originaltext på International website)

Porträttbild på Boniface Dulani

 

Dr Boniface Dulani, berätta mer om IPOR; hur började det och vad är det ni gör?

– Jag och en lärarkollega på University of Malawi, professor Blessings Chinsinga, startade IPOR år 2013.

– Vi såg att det fanns ett glapp mellan politik och vanliga medborgare. Ofta hör vi politiker tala om vad folk vill ha. Men ofta finns det få belägg för att det politikerna pratar om verkligen är vad människorna själva säger att de vill ha. 

– Blessings Chinsinga och jag själv har forskningserfarenhet, inte minst genom arbete inom det panafrikanska forskningsnätverket, Afrobarometer. Vi ville dra nytta av erfarenheterna från nätverket och tillämpa dem på lokal nivå, med ett fokus på sådant som är mer direkt tillämpbart i Malawi än vad Afrobarometers bredare forskningsagenda är. 

– Till en början koncentrerade vi i IPOR oss på opinionsundersökningar inom samhällsstyrning. Men genom åren har vi utökat vår portfölj till att omfatta samhällsvetenskaplig forskning i bredare bemärkelse; utbildning, folkhälsa, utveckling, försörjning, kommunikation, med mera.

Ni har samarbetat med GLD sedan 2015 i ett antal projekt. Det första handlade om att skapa ett ”Local Governance Performance Index”. Hur togs det här indexet fram och vilka resultat har ni sett sedan det började implementeras?

– Projektet Local Government Performance Index 2015 - 2016 var en del av GLDs flaggskeppsprojekt. Projektets främsta syfte var att ta synliggöra tillgången till sociala tjänster på lokal nivå, till exempel människors tillgång till vatten, vård, utbildning osv. Men projektet ville också lyfta frågor kring markägande, kön och beslutsprocesser. 

Bild
Bild på sida i The Daily Times om projektet Local Government Performance Index

– Förutom att generera data inbegrep projektet också att sprida resultaten, bland annat genom att runtom i landet och presenterade forskningsresultaten på plats.

– Vid ett sådant tillfälle, i Dedza-distriktet i centrala Malawi, förde vi samman offentliga tjänstemän och ett urval av respondenter. Under diskussionen om undersökningens resultat kring statliga tjänster på lokal nivå blev tjänstemännen mycket defensiva. De ifrågasatte några av resultaten om hur tillgängliga tjänsterna var. Men respondenterna insisterade på att studien gav en korrekt bild; ”de här tjänsterna kanske finns på papper, på era kontor, men i verkligheten finns de i varje fall inte.” 

Studien gav, enligt min mening, en omfattande beskrivning av vilken service som de facto finns tillgängligt och vilka utmaningar människor står inför när det gäller att få tillgång till dessa tjänster. 

– Det var ett tydligt exempel på den bristande koppling som ibland finns mellan beslutsfattare och vanliga medborgare. Studien gav, enligt min mening, en omfattande beskrivning av vilken service som de facto finns tillgängligt och vilka utmaningar människor står inför när det gäller att få tillgång till dessa tjänster.

– Med hjälp av indexet kan vi producera distriktsprofiler, ”district briefs,”som belyser de dagliga utmaningar vanliga malawier står inför, vad gäller exempelvis utbildning. Jag vet att regeringstjänstemän har använt några av dessa profiler för att bättre förstå situationen lokalt. 

– Och lagstiftare kontaktar oss på IPOR för att lära sig mer om våra resultat. Anledningen skulle jag säga är att de flesta av dem inte har forskningsresurser som kan hjälpa dem att samla in data, så som ni har i Sverige, Norge eller övriga Europa. Utan oss skulle de inte få tillgång till den här typen av data.

Efter detta inledande projekt har IPOR och GLD samarbetat i en handfull efterföljande projekt. Förra året startade ni, till följd av Covid-19-situationen, ett projekt att förstå de utmaningar som medborgarna möter under pandemin ...

[GLD och IPOR genomförde en undersökning där människor beskrev situationen i förhållande till Covid-19 som de möter i sin vardag. Ett huvudresultat var att människor var mer rädda för svält än pandemin.] 

Sida i The Nation Malawi om covid-19-projektet

– De flesta undersökningar som gjorts på covid-19 i Malawi har tenderat att fokusera på den medicinska sidan av pandemin. Så efter att vi släppt resultaten från vår studie var det många som ville veta mer, inklusive regeringstjänstemän, CSO, forskare och andra. Vi fick också kontakt med hälsoministeriet i Malawi, liksom presidentens arbetsgrupp vilken leder kampen mot covid-19 i landet, för att presentera våra resultat. Vi kunde då peka på ett antal frågor vi menar att regeringen måste vara medveten om. 

– Bara för att ge ett exempel; regeringen vill att de som testar positivt för covid-19 ska gå i självkarantän i sina hem. Men vår studie visade att inte många malawier har tillräckligt med utrymme hemma för att kunna vara skild från andra individer. Om du bor i ett hus med ett sovrum, så är möjligheterna till karantän naturligtvis begränsade. 

– Eller för att ta ett annat exempel; vad är människors uppfattning om ansiktsmasker eller covid-19-vaccinerna? Vår forskning har visat att missuppfattningarna är många om såväl vacciner som effekterna av att använda ansiktsmasker. Vilket resulterar i en ovilja att vaccineras eller liksom att använda ansiktsmasker. Om regeringen inte tar itu med dessa missuppfattningar kan kampen mot covid-19 vara fruktlös. 

– Sedan resultaten från vår studie lanserades har vi blivit inbjudna att gå med i hälsovårdsministeriets forskningskluster kring covid-19, vilket ger oss en plattform för att dela med oss av våra data och insikter från GLD/IPOR Covid-19-studien till offentliga tjänstemän, som i sin tur kan använda datan när de utformar strategier mot Covid-19. 

– Ett av våra resultat visade att malawier är mer oroliga för att dö av hunger än av covid-19, särskilt eftersom regeringen inte delar ut några sociala bidrag. Nu har regeringen börjat göra vissa kontantöverföringar i olika stadsdelar. Det beslutet är naturligtvis inte bara baserat på våra resultat, men studien måste helt klart ha haft ett visst inflytande. 

– Informationskampanjer om till exempel vaccinationer, vikten av ansiktsmasker och liknande har även intensifierats.

– Den respons covid-19-studien fått är enligt mig det största inflytande vi har haft. Den ger oss direktkontakt med beslutsfattare. Många intressenter har kommit till oss för att lära sig mer om våra resultat så att de bättre kan förstå några av de frågor som är kopplade till covid-19 utöver de medicinska.  

 

(Översättning från engelska: Lars-Olof Karlsson)