Bild
Socialtjänstforum den 21-22 november 2024.
Länkstig

Socialtjänstforum 2024

Forskning

Välkommen till Socialtjänstforum 2024 - mötet mellan praktik och forskning! Årets tema är "Den nya socialtjänstlagen – Var står vi och vart ska vi? Med det förebyggande arbetet och kunskapscirkulation i fokus". Var med och diskutera senaste forskningen och delta i dialog med praktiker och forskare!

Konferens
Datum
21 nov 2024 - 22 nov 2024
Sista anmälningsdag
25 september 2024

Arrangör
FORTE, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen, Centralförbundet för socialt arbete

Välkomna till Socialtjänstforum 2024!

En nationell två-dagars-konferens med målet att skapa dialog mellan forskare och för socialtjänsten viktiga samhällsaktörer som socialarbetare, socialchefer, kommunpolitiker och andra intressenter. Det blir också panelsamtal, nätverkande och posterutställning med aktuella avhandlingsarbeten inom socialt arbete under konferensen.

Tema: Den nya socialtjänstlagen – Var står vi och vart ska vi? Med det förebyggande arbetet och kunskapscirkulation i fokus 

Det övergripande temat för årets forum är förslaget om en ny socialtjänstlag som kommer läggas fram under året. Två huvudfrågorna i den nya lagen är i fokus det förebyggande arbetet och en kunskapsbaserad socialtjänst.   

 1. Det förebyggande arbetet betonas på flera sätt i utredningen som ligger till grund för lagförslaget men hur ska det utformas för en vardag av idag?
 2. På samma sätt betonas vikten av en verksamhet som bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, men vad innebär det i praktiken?  

Program Socialtjänstforum 2024  

DAG 1 – 21 NOVEMBER  
Introduktion till konferensen

 • 09:30-10:00 Kaffe och registrering 
 • 10:00-10:30 Inledningstal 
  Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister 
 • 10:30 Välkommen! 
  Praktisk information om konferensens upplägg. 
 • 10:45-11:15 Framtidens socialtjänst – vision och verklighet? 
  Lina Blombergsson, Vice ordförande föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och avdelningschef för strategi och utveckling i Stockholms stad 
 • 11:15-11:45 Var står vi och vart ska vi? - En bakgrund till nya lagen 
  Niklas Eriksson, Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
 • 12:00-13:00 Lunch 
 • 13:00-13:45 En hållbar socialtjänst – Vad är det förebyggande arbetet och tidiga insatser i socialtjänsten?  
  Björn Blom, professor Socialt arbete Umeå Universitet 
 • 13:45-14:30 ”En bro mellan verksamhet och forskning” - En regional samverkans- och stödstrukturs roll som brobyggare
  Gunnel Baazius, FOU-ledare och Helena Blom Håkansson och Inga-Lill Hafström, utvecklingsledare, Nära Vård och Omsorg, Kommunal utveckling i Jönköpings län 
 • 14:30-15:00 Kaffe och posterutställning av doktorander i socialt arbete 
 • 15:00-15:45 Objektet för insatsen? Områdesbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige - samverkan, kunskap och metodstöd 
  Kristina Alstam, universitetslektor Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet 
 • 15:45 – 16:15 Öppet samtal – vad tar vi med oss vidare?  
 • 18:00 Konferensmiddag 

DAG 2 - 22 NOVEMBER 
Vetenskap och beprövad erfarenhet 

 • 08:30-09:15 Interventionsforskning och en kunskapsbaserad socialtjänst 
  Tina Olsson, Professor i socialt arbete Jönköping University 
 • 09:15 – 10:00 NUSO – Nationell Uppföljning om Socialtjänstens Omställning. En forskningsstudie om utgångsläget inför ny Socialtjänstlag med fokus på vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. 
  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet och forskningsledare vid FoU Välfärd Värmland 
 • 10:00-10:15 Kaffe  
 • 10:15 -11:00 Förutsättningar för en kunSKAPANDE socialtjänst i gränsland mellan forskning och det sociala arbetes praktik. 
  Harald Gegner, fil dr i socialt arbete, forsknings- och utvecklingsledare i socialtjänsten i Lunds kommun. 
 • 11:00-11:30 Rundabordssamtal 
 • 11:30-12:30 Lunch 
 • 12:30 - 13:15 Kunskapscirkulation mellan forskning och praktik - men vems kunskap skall cirkuleras? 
  Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet. Föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS) 
  Lars Plantin, professor i socialt arbete, Malmö universitet. Föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS) 
 • 13:15-14:00 Deltagarbaserad aktionsforskning i framtidens kunskapsutveckling 
  Magdalena Elmersjö, socionom, lektor och docent i socialt arbete 
 • 14:00-14:45 Forskningscirklar om syskonvåld. Ett förbisett våld i nära relation.  
  Anna Rypi, fil dr. i sociologi, lektor på Socialhögskolan, Lunds universitet och Veronika Burcar Alm, docent i sociologi, lektor på Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet. 
 • 14:45-15:15 Att vandra mellan olika världar? - Ett panelsamtal  
  Palle Storm, universitetslektor i socialt arbete Stockholms universitet 
  Camilla Blomqvist, Direktör Förvaltningen för funktionsstöd Göteborgs stad, fil dr i socialt arbete 
 • 15:15-15:30 Avslutande reflektioner. Tack för i år! 
 • 15:30 Kaffe 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 25 september 2024. Antalet konferensdeltagarplatser är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att fördela platserna för att uppnå en jämn fördelning mellan forskare och praktiker. Anmälan är bindande och vid återbud eftersista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

Jag vill anmäla mig (grbooking.goteborgsregionen.se)

Konferensavgift

Avgiften är 2 800 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna samt gemensam konferensmiddag på torsdagskvällen. Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen (GR) efter avslutad konferens. Bekräftelsen med praktisk information skickas till deltagarna 15-20 dagar innan konferensen.

Fritt för forskare

CSA och FORTE har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare från universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att debiteras några kostnader för konferensavgift, resor och logi. De forskare som deltar i konferensen men ej medverkar som talare debiteras inte för konferensavgiften. Ange "X" på faktauppgifter i ansökan och att du är forskare med "Ska ej betala" i övriga upplysningar i anmälan.

Plats och övernattning

Konferensen äger rum på Elite Park Avenue Hotel, mitt på Göteborgs paradgata Avenyn. Rum finns reserverade för konferensdeltagare. Pris: 1 405 kr inkl. moms/natt. Rum bokas på egen hand genom att mejla konferens.parkavenue@elite.se och ange rabattkod GR och Göteborgs universitet 21 nov. Reserverade rum finns tillgängliga till sista anmälningsdagen.