Göteborgs universitet
Bild
En gravid kvinna och hennes partner.
7000 gravida kvinnor och deras partners ingår i studier om graviditet, föräldraskap och demokrati.
Foto: John Looy, Unsplash.

Forskning

Att vänta barn och bli förälder är en av de viktigaste händelserna i livet. Trots detta saknas forskning om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. Syftet med PregDem:s arbete är att skapa en djupgående förståelse för hur graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap påverkar den gravida kvinnans och hennes partners syn på samhället.

Bakgrund

Det finns ganska mycket forskning om hur och varför människor förändrar sin syn på samhället. Men än så länge har graviditet och förlossning inte blivit betraktade som processer av politisk betydelse inom forskningen. I projektet är vi intresserade av hur intresset för samhällsfrågor ökar eller minskar och hur uppfattningar och åsikter om samhället förändras under en graviditet och i tidigt föräldraskap.

Syfte

Forskningen syftar till att beskriva och förklara hur graviditet och barnafödande påverkar människors förhållande till samhället. Dessa händelser ger avgörande nya livserfarenheter.

Vi arbetar med två övergripande frågor:

1) I vilken utsträckning och hur påverkas synen på samhället hos den gravida kvinnan av graviditeten och förlossningen?

2) Hur skiljer sig effekterna av graviditeten och förlossningen på synen på samhället åt mellan olika individer?