Bild
Bild på en nyfödd bebis
Foto: Tuan Tran (GettyImages)
Länkstig

Gravida upplever sig som mer utsatta under coronapandemin

Publicerad

Gravida, och i många fall även nyblivna föräldrar, tänker mer på, känner sig mer påverkade av och är mer oroade för coronaviruset.

Trots att gravida idag inte klassas som en särskild riskgrupp upplever de sig som mer utsatta under pandemin. Detta framgår i en studie från The Gothenburg University Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem). Studien baseras på data från SOM-undersökningen om coronaviruset och från en webbpanel bestående av gravida, deras partners samt nyblivna föräldrar.

Upplevd ökad utsatthet

Studien visar att gravida kvinnor i högre utsträckning än övriga grupper upplever att de påverkas personligen av viruset och dess konsekvenser. Gravida kvinnor och nyblivna mödrar oroar sig dessutom betydligt mer för viruset än övriga. Gravida, deras partners samt de som lever med barn under ett år tänker till och med mer på viruset och dess konsekvenser än vad de som är 70 år och äldre gör.

Tydliga könsskillnader

I samtliga grupper är kvinnor generellt mer oroade för coronaviruset än män. Gravida kvinnor känner sig dessutom mycket mer påverkade av pandemin än vad deras partners gör, trots att det i många fall är partnern som inte får följa med på kontroller och riskerar att missa förlossningen. Den grupp som i analysen är minst oroad, tänker minst på viruset och dess konsekvenser och också upplever att de påverkas i lägst utsträckning är män mellan 20 och 40 år.

Studien presenteras i den nya rapporten Hur upplever gravida och deras partners coronapandemin?

SOM-undersökningen om coronaviruset
  • Undersökningen genomfördes i tre vågor mellan 14 april och 28 juni 2020.
  • Urval: slumpmässigt urval av 6000 personer boende i Sverige i åldrarna 16-85 år.
  • Nettosvarsfrekvensen var 44 procent.
  • Alla resultat presenteras i rapportform på www.gu.se/som/corona