Göteborgs universitet

Datainsamling

PregDem använder en mängd olika datakällor, där de två viktigaste är Graviditetspanelen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset SU/Östra samt Medborgarpanelen vid SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Graviditetspanelen

Till Graviditetspanelen rekryterades närmare 7000 gravida kvinnor och deras partners vid en personlig rekrytering på Östra sjukhusets ultraljudsmottagning, som är det största sjukhuset i Göteborgsregionen, mellan den 16 september 2019 och den 18 mars 2020. I undersökningen får deltagarna sammanlagt besvara tre enkäter under graviditeten samt tre enkäter efter förlossningen (när barnet är två månader, 1 år och 2 år). Deltagarnas svar kopplas till medicinska data från Graviditetsregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård.

Medborgarpanelen

I Medborgarpanelen, som består av cirka 75 000 självrekryterade respondenter, deltar vi genom att var sjätte månad fråga respondenterna om de eller deras partner är gravid. Det innebär att vi följer individer redan innan de blir gravida.

SOM-undersökningar

Varje år svarar nästan 20 000 svenskar på frågor om allt från politik och medier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor. SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1986, för att kunna belysa hur det svenska samhället utvecklas och följa opinionen över tid. PregDem medverkar i den nationella SOM-undersökningen, i SOM-undersökningen i Göteborg samt i en extrainsatt SOM-undersökning som genomfördes våren 2020 men med anledning av den rådande coronapandemin.