Göteborgs universitet

Team

PregDem består av följande forskare. För en beskrivning av var och en, se den internationella sidan.

Elin Naurin

Petrus Olander

Lucy Zheng

Elias Markstedt

Dietlind Stolle

Helen Elden

Verena Sengpiel

Karolina Lindén

Lisa Berglin