Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Anna Nordenstam - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anna Nordenstam

Universitetslektor

Anna Nordenstam
Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Akademisk grad: Docent,
anna.nordenstam@lir.gu.se
031-786 4187

Rumsnummer: H3306
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 7 , 412 55 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Om Anna Nordenstam

Presentation

Anna Nordenstam (f. 1965), fil. dr. 2001, universitetslektor i litteraturvetenskap 2004, docent 2010.

Under sex månader 2013–2014 var hon Visting Scholar vid University of Cambridge, The Faculty of Education/Homerton College. Hon var koordinator för det svenskdidaktiska nätverket (SMDI) 2013–2014 och ledamot i det vetenskapliga rådet för forskarskolan CUL- Centrum för utbildningsforskning och lärarprofession till 2015. Hon är (tillsammans med Per Holmberg) temaledare för temat Lärande, text och språk (LTS) vid forskarskolan CUL och är ledamot av etikprövningsnämnden.
Hon är professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Hon undervisar och handleder på kurser från A-nivå till master/doktorandnivå i litteraturvetenskap samt inom lärarutbildningen.

Pågående forskningsprojekt:

Projektet "Läsa lätt?" är en studie i samarbete med Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. I projektet studeras värderingar och diskurser kring den högaktuella genren lättläst skönlitteratur för barn och unga genom fallstudier av skönlitteraturen, guiderna, författare och förläggare, marknaden, skolan och läsarna. Projektet redovisas löpande på nationella och internationella konferenser och i artiklar.

Hon är med i institutionens forskningsområde Barn, barndom och kulturella praktiker.

Forskningsintressen 

* Barn- och ungdomslitteratur

* Svenskdidaktik

* Litteraturhistoriografi

* Feministiska serier

* Intersektionalitet, queer, klass, etncititet

* Modern fiktion

* Äldre kvinnotidskrifter

* Brevutgivning och brevforskning

 

Publikationer

Böcker och skrifter

2015 Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur, (tillsammans med Ann Boglind), Gleerups förlag (398 s) 

2010 Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur, (tillsammans med Ann Boglind), Gleerups förlag (420 s) (tre tryckningar)

2008 Genus och arkiv, Rapport, Vetenskapsrådet, Stockholm (33 s)

2001 Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930, (diss), Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion (320 s)

2000 Tidskrift för hemmet: Upptakt och lansering, Meddelanden 25, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg (67 s)

1993 Hilma Borelius – En akademisk pionjär vid sekelskiftet, Meddelanden 12, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg (62 s)
 

Redaktör för antologier

2014 Nya röster. Svenska kvinnotidskrifter under 150 år, red. Anna Nordenstam, Gidlunds förlag (288 s).

2014 Mötesplatser. Texter för svenskämnet, red. Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam, Lund: Studentlitteratur (286 s)

2014 Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden, red. Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfeldt, Anna Nordenstam, Olle Widhe, Göteborgs universitet (376 s)

2010 Genusvetenskapliga litteraturanalyser, red. Åsa Arping & Anna Nordenstam, Studentlitteratur (259 s)

2008 Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist, Makadam, Stockholm , (344 s), (tillsammans med fil.dr. Åsa Arping och fil.lic Kajsa Widegren)

2005 Feministiska litteraturanalyser 1972–2002, Studentlitteratur, Lund (472 s), (tillsammans med fil. dr. Åsa Arping)

2003 Brevkonst (tillsammans med fil.kand Paulina Helgeson), Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion (255 s.)

2001 Ung och stolt. En antologi, red. Åsa Arping, Anna Nordenstam, Anna Williams, Almqvist & Wiksell, Stockholm 2001, (208 s.)

1996 Kvinnovetenskapens vadan och varthän. Rapport från en konferens, red. Eva Borgström & Anna Nordenstam, Forskningsprogrammet Kvinnligt – manligt, nr 3, Göteborg 1996, (140 s.)

1995 Drottning Kristina. Aktör på historiens och livets scen, red. Eva Borgström & Anna Nordenstam, Forskningsprogrammet Kvinnligt – manligt, nr 2, Göteborg (s. 87)

1991 Varför feminism i ett jämställt samhälle? red. Carin Holmberg & Anna Nordenstam, Forums skriftserie, Kvinnovetenskapligt forum, Göteborgs universitet, Göteborg (97 s.)
 

Artiklar

(under publicering) ”Gender Studies” med Monika Zagar, (University of Minnesota) (800 ord), + uppslagsordet ”Hanne Ørstavik” och ”Suzanne Brøgger” i Encyclopedia of Contemporary Nordic Culture, red. Helena Forsås Scott och Mary Hilson, London.

2014 "Snabba cash? Pengar, makt och värde på det litteraturvetenskapliga fältet", i Tidskrift för litteraturvetenskap 2014: 3–4, s. 43–51.

2014 "Sverige = Världen? Svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 2011", i Mötesplatser. Texter för svenskämnet, red. Boglind, Holmberg, Nordenstam, Lund:Studentlitteratur, s. 265–284.

2014 "Inledning", (med Boglind och Holmberg), i Mötesplatser. Texter för svenskämnet, red. Boglind, Holmberg, Nordenstam, Lund:Studentlitteratur, s. 13–24.

2014 "Feminism och serier. Serietecknaren Liv Strömquist", i Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark, Cecilia Pettersson, Göteborg/Stockholm: Makadam, s. 118–130.

2014 "Introduktion. Äldre kvinnotidskrifter – Tidskrift för hemmet", i Nya röster. Svenska kvinnotidskrifter under 150 år, red. Anna Nordenstam, Hedemora: Gidlund förlag, s. 7– 18.

2014, "Förord", i Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden, red. Andersson, Holmberg, Lyngfeldt, Nordenstam, Widhe, Göteborgs universitet, s. 9-11.

2013 ”Money, money, money! Om pengars och platsers betydelse för den tidiga kvinnolitteraturforskningen i Sverige”, i Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning, red. Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg, Hedemora: Gidlunds förlag

2011 "Äldre svenska kvinnotidskrifter", Kvinnohistorisk portaltext Göteborgs universitetsbibliotek, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/ (28 sidor, 12.000 ord)

2011 Två korta texter om Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink och antologin Gråt inte – forska! Kvinnovetenskapliga studier, red. Karin Westman Berg, publicerade i den europeiska databasen FRAGEN – om kvinnorörelsetexter i olika länder, se vidare: http://www.fragen.nu/aletta/fragen/

2011 "'Då finns det allstå bara ett sovrum?' En studie om flickor och klass i tre nyare svenska ungdomsromaner" i Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning 2011:1, s. 20–25

2009 ”Utblick. Fruntimmerspress – en tidskrift för kvinnliga läsare”, i Tidskrift för genusvetenskap, 2009:4, s. 116–122

2009 Tidskrift för hemmet – 150 år”, i Hertha, jubileumsnummer 2009, s. 21–23

2008 ”Internationella influenser. The English Woman’s Journal och Tidskrift för hemmet pionjäråren 1858–1859”, Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping & Mats Jansson, Brutus Östlings Bokförlag Symposion förlag, Stockholm/Stehag 2008, s. 69–82

2008 "Genusforskningens gränser i ett nordiskt litteraturhistoriskt perspektiv", i Gränser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature, IASS XXVI 2006, Vol. II, Utgivare Clas Zilliacus, redaktörer Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s. 609–616

2008 ”’Jag tar på mej kavajen.’ Om genus och sexualitet i Ninni Holmqvists novell ’Kostym’”, i Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist, red. Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegren, Makadam, Stockholm, s. 43–57.

2007 "Forskaren och brevet. Sophie Adlersparre som brevskrivare", i Den litterära textens förändringar. Studier tillägnad Stina Hansson, red. Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, s. 208–218

2006 "Karin Westman Berg - den svenska kvinnolitteraturforskningens moder", i Genus 2006:1 (s. 14-15)

2005 ”Karin Westman Bergs könsrollsseminarium pionjäråret 1967–68”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:4, (s. 55–65)

2005 ”The Margin and the Center. Two Perspective on the Early Pioneering Women in Swedish Literary Historiography”, i Gendered Academia. Wissenschaft und Geschlechterdifferenz 1890–1945, Herausgegeben von Miriam Kauko, Sylvia Mieszkowski und Alexandra Tischel, Wallstein Verlag , Göttingen, (169–193)

2003 ”'Min älskade vän!'. Sophie Adlersparres och Rosalie Olivecronas brevväxling”, i Brevkonst, red. Paulina Helgeson och Anna Nordenstam, Brutus Östlings bokförlag/Symposion, Stockholm/Stehag (s. 75–90)

1999 ”Inne eller inte? Om litteratur och genus i svensk offentlighet”, debattartikel tillsammans med Åsa Arping, i Tidskrift för litteraturvetenskap 1999:2, (s. 85–89)

1998 ”Hilma Borelius – pionjär på fältet”, i Kulturens fält. En antologi red. Donald Broady, Göteborg 1998, (s. 255–271)

1998 ”Dubbla fält – dubbla strategier. Kvinnor och litteraturforskning”, i Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskarsymposiet Nordiske kvinners litteratur, red. Unni Langås

1996 ”Forskning i långsam förvandling. Kvinnliga litteraturhistoriker i belysning”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 1996:3-4, (s. 76–85)

1994 ”Hilma Borelius först på fältet”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1994:1, (s. 49–55)

1990 ”Kvinno- och feministisk forskning inom litteraturvetenskap”, i Tvärtanten 1990:1, (s. 31–35)
 

Vetenskapliga recensioner

2014 Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, Malmö: Universus Academic Press 2013, i Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning 2014 (online)

2013 Maria Margareta Österholm Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, (diss), Stockholm: Rosenlarv förlag 2012, i Samlaren

2013 Yvonne Pålsson I skinnstrumpans spår. Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860–2008, (diss), Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 120, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 2013 i Samlaren

2013 Fanny Ambjörnsson Rosa – den farliga färgen, i Girlhood Studies. An Interdisciplinary Journals

2012 Lotta Paulin Den didaktiska fiktionen. Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750, (diss), i Samlaren 2012

2011 Alexandra Borg En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916, (diss), Stockholm: Stockholmia förlag 2011, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2011: 3–4, (s. 156–158)

2010 Helena Forsås-Scott Re-writing the Script: Gender and Communtiy in Elin Wägner, London: Norvik Press 2009 och Peter Forsgren I vansklighetens namn. Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner, Stockholm/Göteborg: Makadam 2009, i Scandinavica. An International Journal of Scandinavian Studies 2010:2 (s. 98–103)

2010 Mia Franks avhandling Frigjord oskuld. Heterosexuelltmognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo akademi 2009, i Samlaren (s. 419–427)

2009 Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina Drukner, Lund 2008, i Barnboken 2009:1 (tillsammans med Boglind), s. 59–61

2008 Birgitta Holm, Victoria Benedictsson, Stockholm 2007, i Samlaren, s. 425-427

2008 Marie Löwendahls avhandling Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, Göteborg/Stockholm, 2007, i Tidskrift för
litteraturvetenskap
nr 3–4.

2007 En riktig författarhustru. Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander. Urval och kommentarer av Ying Toijer-Nilsson, Stockholm 2006, i Tidskrift för genusvetenskap, 2007:4, s. 103–106

2006 Margareta Wersäll, Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt, (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 50), Uppsala 2006, i Samlaren s.476-485.

2006 Maria Österlund Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, ak.avh, Åbo Akademi förlag 2005, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2006:4 s. 97-101.

2004 Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940, red. Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg, Stockholm 2002, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2004:3.

2000 Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor. Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden, diss. 1999, i Kvinnovetenskaplig tidskrift , 2000:4

1999 Catrine Brödje, Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1999:2

1999 Margaretha Fahlgren, Spegling i en skärva: kring Marika Stiernstedts författarliv , i Feministiskt perspektiv 1999:4, Høgskolen i Agder, Forskningsserien 7, Kristiansand 1998, (s. 141–150)

1998 Torill Steinfeld, Den unge Camilla Collett , Oslo 1996, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:2

1998 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet , i Tidskrift för litteraturvetenskap 1998:3–4

1997 Helena Forsås-Scott, Swedish Women's Writing 1850–1995 , i Feministiskt perspektiv 1997:4

1996 Harald Bloom, The Western Canon & Margaret J.M. Ezell, Writing Women's Literary History i Tvärtanten 1996:1

1995 Hon och han [rapport från humanistdagarna vid Lunds universitet], red. Hans Anderson & Ulf Teleman, Tvärtanten 1995:4

1993 Nøkkelpersoner og nøkkeltexter fra kvinnebevegelsens historie, red. Gerd Bjørhovde & Åse Hiort Lervik,i Tvärtanten 1993:3

1992. Den lange veien till parnasset. Artikler om kvinnene, skriften og det litterære system, red. Åse Hiort Lervik, i Tvärtanten 1992:3

1992 Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet, i Tvärtanten 1992:2

1991 Margret Alic, Arvet efter Hypatia. Kvinnor i vetenskapens historia, i Tvärtanten 1991:2

1990 Norsk kvinnelitteraturhistorie I–II , i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1990:4

1990 Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen, i Tvärtanten 1990:2

Senaste publikationer

Text om skam och läsning
Anna Nordenstam
Tidskrift för litteraturvetenskap, Övrigt 2019
Övrigt

Slutreplik
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Övrigt 2019
Övrigt

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tecknade serier: ett medium för klassrummet
Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin
För berättelsens skull. Modeller för litteraturundervisning red. Ingrid Lindell & Anders Öhman, Stockholm, Natur & kultur, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

"Läsning utan motstånd!
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Lättläst – en demokratifråga
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Utbildning och Demokrati, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 90

2019

Text om skam och läsning
Anna Nordenstam
Tidskrift för litteraturvetenskap, Övrigt 2019
Övrigt

Slutreplik
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Övrigt 2019
Övrigt

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tecknade serier: ett medium för klassrummet
Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin
För berättelsens skull. Modeller för litteraturundervisning red. Ingrid Lindell & Anders Öhman, Stockholm, Natur & kultur, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

"Läsning utan motstånd!
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

2018

Lättläst – en demokratifråga
Anna Nordenstam, Christina Olin-Scheller
Utbildning och Demokrati, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 90

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?