Länkstig

Kajsa Widegren

Utredare

Nationella sekretariatet för
genusforskning
Telefon
Postadress
Box 709
40530 Göteborg

Om Kajsa Widegren

Jag är fil.dr i genusvetenskap och disputerade 2010 med avhandlingen Ett annat flickrum: Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder. Under några år arbetade jag på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Där undervisade jag i genusvetenskap, konst- och bildvetenskap samt kulturstudier. Jag var också studierektor i genusvetenskap och deltog i arbetet med att utveckla masterprogrammet Gendering Practices.

Tiden som studierektor fick mig intresserad av frågor om forskningens och utbildningens villkor och jag började arbeta som forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning 2015. Under min tid på sekretariatet har jag bland annat varit med i organisations- och vetenskaplig kommitté för konferenserna g16 och g19 samt varit gästredaktör för Tema Kunskapandets villkor i Tidskrift för genusvetenskap (2017:4). Inom ramen för EU-projektet GENDERACTION har jag samverkat med svenska och internationella forskningsråd, med fokus på genus och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Intresset både för forskningens generella villkor och utvecklingen av genusvetenskap och genusforskning har också resulterat i rapporten Karriärvägar och arbetsvillkor för genusvetare och genusforskare (2023, tillsammans med Susanna Young Håkansson), den första kartläggningen av det fortsatta arbetslivet för disputerade i det nyetablerade ämnet genusvetenskap.

Parallellt med arbetet som forskningssamordnare – och senare utredare – har jag fortsatt forska och undervisa, men också att skriva populärvetenskapligt om konst och kulturella representationer i skärningspunkten kön, ålder och sexualitet. Sedan 2016 har jag samverkat på olika sätt med Linda Forsell, regissör och konstnärlig ledare för frigruppen PotatoPotato i hennes projekt ”Den bästa av tjejvärldar”. Senast i repetitionsarbetet av The Vivian Girls (2022) på Göteborgs Stadsteater, en dramatisering av konstnären Henry Dargers säregna berättelse The Story of the Vivian Girls, in What Is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion och hans lika säregna bildvärld. I ett forskningsprojekt undersöker jag såväl uppsättningens meningsskapande kring flickor och agens, som Dargers könsambivalenta flickrepresentationer.