Länkstig

Svetlana Sabelfeld

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Svetlana Sabelfeld

Svetlanas forskningsintressen kretsar kring ämnen som redovisning, reglering och kommunikation. Hon undersöker hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering i olika ekonomiska, kulturella och regulatoriska kontext (till exempel Sverige och Japan). Hennes studier fick Oscar Sillén-pris (2014), Emerald Literati Award for Highly Commended article (2019) och Emerald Literati Award for Outstanding article (2021). Svetlana är medlem i Editorial Advisory Board för Accounting, Auditing and Accountability Journal, samt medlem i Handelshögskolans Executive Faculty-program, som fokuserar på kunskapsutbyte och samverkan med svenska industrier.

Svetlanas pågående forskningsprojekt “Levels, voices and powers of accounting regulation” (finansierat av Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse, tillsammans med Marita Blomkvist and John Dumay) handlar om reglering av hållbarhetsredovisning och dess lokala implementering. Specifikt handlar projektet om hur EU direktivet 2014/95 om icke-finansiell information har påverkat nationell reglering och redovisningspraktik i EU-länder.

Forskningsområden

  • Hållbarhetsredovisning, Integrerad rapportering, redovisningsreglering, redovisningskommunikation

Undervisningsområden

  • Externredovisning, Hållbarhetsredovisning, Uppsatshandlening

Utvalda publikationer

Samani, N., Overland, C. & Sabelfeld, S. (2023) The Role of the EU Non-Financial Reporting Directive and Employee Representation in Employee-Related Disclosures, Accounting Forum. https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2158773

Arvidsson, S. & Sabelfeld, S. (forthcoming) Adaptive framing of sustainability in CEO letters, Accounting, Auditing and Accountability Journal.

La Torre, M., Sabelfeld, S., Blomkvist, M., & Dumay, J. (2020). Rebuilding trust: Sustainability and non-financial reporting and the European Union regulation. Meditari Accountancy Research.

Sabelfeld, S. (2020). 10 Accounting communication for sustainability. Chapter in Rimmel.G(ed) Accounting for Sustainability, Routledge

La Torre, M., Sabelfeld, S., Blomkvist, M., Tarquinio, L., & Dumay, J. (2018). Harmonising non-financial reporting regulation in Europe: Practical forces and projections for future research. Meditari Accountancy Research.

Jonäll, K., & Sabelfeld, S. (2018). Accounting for survival of polar bears: An arctic icon on thin ice. In Around the World in 80 Species (pp. 337-355). Routledge.

Sabelfeld, S. (2013). Investor relations on the Web–interpretations across borders. PhD Thesis, University of Gothenburg.