Länkstig

Anja Malmberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F327
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anja Malmberg

Undervisning

Jag är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, vilket innebär att jag främst undervisar på ämneslärarprogrammet. Jag undervisar didaktiska inslag i ett flertal ämneskurser, men också om skrivande och text. Förutom detta så handleder jag examensarbeten och genomför praktikbesök (vfu). Jag undervisar dessutom skrivande i andra skrivkurser, framför allt med inriktning mot det kreativa skrivandet.

Forskning

Jag har intresserat mig för två ganska skilda forskningsområden. Först har jag ägnat mig åt teatern och teaterns texter från ett språkvetenskapligt perspektiv. Framför allt har jag intresserat mig för vad som utmärker en spelbar teaterdialog. Där har jag försökt definiera genredrag som det är möjligt att undervisa på och tittat på hur elever på skrivarkurser lär sig dessa genredrag. Jag har också tittat på hur den skrivna teatertexten omtolkas till talspråk när den gestaltas. Mitt andra forskningsområde är svenskämnesdidaktik, där jag naturligtvis är mest intresserad av språkdelen av skolans svenskämne. Skrivdidaktik och grammatikdidaktik är det jag intresserat mig för mest.