Länkstig

Linus Bylund

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Doktorand

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linus Bylund

Linus Bylund är doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling. Avhandlingsarbetet sker inom det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar. Projektets syfte, som är inspirerat av foucauldiansk teori om biopolitik, är att empiriskt undersöka hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i relation till olika populationer globalt, samt vilka föreställningar om "gröna" kunskaper och hållbara livsstilar som dessa utbildningsinsatser skapar.