Länkstig

Linus Bylund

Doktorand

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linus Bylund

Linus Bylund är doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling. Avhandlingsarbetet sker inom det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar. Projektets syfte, som är inspirerat av foucauldiansk teori om biopolitik, är att empiriskt undersöka hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i relation till olika populationer globalt, samt vilka föreställningar om "gröna" kunskaper och hållbara livsstilar som dessa utbildningsinsatser skapar.