Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Py Liv Eriksson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
514
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Py Liv Eriksson

Bakgrund

Psykologexamen 2015. Doktorand sedan 2016. Psykologexamen 2015. Doktorand sedan 2016. Fil. lic. i psykologi, 2019. Medlem i forskningsgruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID).

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör utvecklingspsykologi, främst personlighet- och identitetsutveckling.

Pågående forskning

Min forskning sker inom ramen för ett longitudinellt projekt, GoLD - Gothenburg Longitudinal study of Development som har följt samma individer från barndom till vuxen ålder. Mitt avhandlingsarbete handlar om identitet och personlighetsutveckling. Inom mitt arbete fokuserar jag på identitetsutveckling under de tidiga vuxenåren, personlighetsutveckling från barndom till de tidiga vuxenåren samt hur människor berättar om svåra erfarenheter i livet och hur detta påverkar deras identitet och välbefinnande.