Länkstig

Py Liv Eriksson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Py Liv Eriksson

Bakgrund

  • Psykologexamen, 2015
  • Biträdande forskare, 2015-2016
  • Fil. lic. i psykologi, 2019
  • Fil. dr. i psykologi, 2020

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör utvecklingspsykologi, främst personlighet- och identitetsutveckling. Medlem i forskningsgruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID).

Pågående forskning

Min forskning sker inom ramen för ett longitudinellt projekt, GoLD - Gothenburg Longitudinal study of Development som har följt samma individer från barndom till vuxen ålder. Inom detta arbete fokuserar jag på identitetsutveckling under vuxenåren och personlighetsutveckling över tid samt relationen till välbefinnande. Jag utgår också från ett narrativt perspektiv på identiteten och undersöker hur människor berättar om svåra erfarenheter i livet.