Länkstig

Maria Wängqvist

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Maria Wängqvist

Bakgrund

Psykologexamen 2008. Fil. Dr 2013 med avhandlingen “That’s how people grow up: Identity formation in emerging adulthood”. Docent och leg. psykolog 2019. Medlem i forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID).

Undervisning

Undervisar framförallt på psykologprogrammets kurser Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket, Psykisk hälsa och handleder examensuppsatser. Undervisar även om Mixed methods research (MMR)

Forskning

Studerar identitet, personlighet och föräldraskap och identitetsskapande i olika specifika kontexter såsom familjen, kärleksrelationer och sociala miljöer på internet.