Länkstig

Rättspsykologi (CLIP)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) är en forskargrupp på psykologiska institutionen som fokuserar på rättspsykologi.

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap som är viktig inom rättsväsendet. Rättspsykologisk forskning kan bidra till att polisens brottsutredningar blir mer effektiva och rättssäkra, och även till att den bevisvärdering som sker i domstol kan bli mer objektiv och rättvis.