Länkstig

Rättspsykologi

Kurs
PX1160
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17404
Ansökan stängd

Kort om kursen

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram, och praktiskt omsätta kunskap som är viktig för rättsväsendet och som ökar våra allmänna kunskaper om hur vi människor fungerar och agerar i samband med brott. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om psykologiska aspekter på brottslighet, brottsoffer, gärningspersoner och rättsliga processer. Vi går igenom hur människor minns brott, hur polisen bäst förhör offer, vittnen och misstänkta, samt hur man gör för att bedöma tillförlitlighet och trovärdighet i en rättsprocess.

Om utbildningen

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram psykologisk kunskap som är viktig för rättsväsendet och som kan bidra till att förbättra polisens utredningar och domstolarnas arbete.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om området, och ett vetenskapligt förhållningssätt både till de tillvägagångssätt som används inom rättsväsendet och till vanligt förekommande förställningar om bland annat brottslingar, offer, vittnen och rättsprocesser.

Vi inleder kursen med en genomgång av psykologiska aspekter på brottslighet, viktimologi och hur brott uppmärksammas i massmedia, samt en orientering i rättspsykiatri. Därefter går vi igenom psykologiska perspektiv kopplade till brottsutredningar, till exempel hur människor minns brott, hur polisen bäst förhör offer, vittnen och misstänkta, och hur man bör gå tillväga när man förhör barn. Vi tar också upp vittnespsykologi, vittneskonfrontationer och gärningsmannaprofilering.

Du får även ta del av forskningsbaserade metoder som kan användas till att bedöma tillförlitlighet och trovärdighet i rättsprocesser, liksom annan kunskap av relevans för domstolsförhandlingar, till exempel psykologiska aspekter av juridiskt beslutsfattande och sakkunnigbeviset.

Avslutningsvis får du kritiskt granska verkliga rättsfall utifrån den kunskap du har tillägnat dig under kursens gång. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Du kan bygga på den här kursen med andra kurser i psykologi och ta en kandidat- eller masterexamen i ämnet psykologi. Den kan även läsas som ett komplement till andra studier inom till exempel juridik, sociologi eller kriminologi.

Kursen kan också fungera som en fristående kompetenshöjande utbildning för personer inom flera yrkesområden. Till exempel poliser, jurister, socionomer, de som arbetar med brottsofferfrågor, samt handläggare och utredare på myndigheter som exempelvis migrationsverket och tullverket. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar som följs av seminarier och praktiska övningar. Exempel på övningar kan vara intervju- och förhörsmetodik, länkning av seriebrott och utsageanalys. Kursen har varierade examinationsformer.