Länkstig

Margaretha Häggström

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 457
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Margaretha Häggström

Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, och med bilddidaktik, främst i våra lärarutbildningar, och huvudsakligen utifrån ett multimodalt perspektiv, och med estetiska uttrycksformer som specialområde.

Undervisnings- och forskningsintressen

Mina undervisningsintressen rör estetik som didaktiskt verktyg, delaktighet, kommunikation och inkluderande arbetssätt, samt multimodalitet i högre utbildning. Forskningsintressen rör estetiska naturupplevelser,  utomhuspedagogik och transformativt lärande.

Nyckelord

Estetiska uttrycksformer, multimodalitet, kommunikation, didaktiska verktyg, högskolepedagogik.