Länkstig

Eva-Lena Happstadius

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 436c
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Eva-Lena Happstadius

 

I min tjänst som universitetsadjunkt är jag delaktig i flertalet kurser i grundlärarprogrammet som utbildar lärare inriktade främst mot förskoleklass till åk 3 samt åk. 4-6.

Tidigare erfarenhet och forskningsintressen

Skolutveckling, didaktik och pedagogiskt arbete har alltid varit spännande områden i min profession. De senaste åren har den praktiska erfarenheten kompletterats med en än mer vetenskaplig och teoretisk inriktning. Jag blev klar med min Masterexamen i pedagogiskt arbete i juni 2014.

Både min magisteruppsats och master har inriktat sig på skolutveckling, matematik och kommunikation.

Under och innan  min masterutbildning arbetade jag i Lerums kommun som Förstelärare/grundskollärare år 1-7. I kommunen hade jag även uppdrag som kollegial handledare, matematikhandledare för matematiklyftet samt yrkesambassadör.

  Nyckelord matematik, multimodalitet, kommunikation, skolutveckling, fenomenografi  

Masteruppsatsen: Kommunikation i matematikundervisningen - Lärares skilda uppfattningar av uppdraget att utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik

http://www.uppsatser.se/uppsats/ceb51ce8cd/

Magisteruppsatsen: Skolutvecklingsuppdrag i matematik - En studie om tre skolors matematiksatsning 2010

http://www.uppsatser.se/uppsats/8cda754d9b/