Länkstig

Gregg Bucken-Knapp

Professor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
C327
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Gregg Bucken-Knapp

Bakgrund Gregg Bucken-Knapp är professor vid Förvaltningshögskolan. Han disputerade i statsvetenskap vid The George Washington University (Washington DC) 1999 på en avhandling som var inriktad på jämförande politik.  

Forskningsintresse Bucken-Knapp forskningsintresse i vid bemärkelse är jämförande offentlig politik. För närvarande är hans forskning inriktad på hur mainstreampartier i Norden formulerar sin migrations- och integrationspolitik, med betoning på partiideologi som förklaringsfaktor. Han har tilldelats forskningsmedel från håll, bland annat från Vetenskapsrådet (tillsammans med Fil.dr. Johan Karlsson Schaffer) för att studera hur idear formar nordisk prostitutionspolitik, och bidrag från the Danish Research Agency för att studera hur det gränsöverskridande samarbetet i Öresundsregionen har påverkat den nationella identiteten hos befolkningen i området. Han har också mottagit bidrag (Fulbright Grant) för forskning fokuserad på politiseringen av språkfrågan i det moderna Norge.  

Pågående forskning Bucken-Knapp är medlem av the Gothenburg Migration Research Group (GMRG), tillsammans med professor Jonas Hinnfors och fil.dr. Andrea Spehar (båda vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet). Under senare år har GMRG producerat en rad internationella publikationer, inklusive antologin "The Discourses and Politics of Migration in Europe (Palgrave, 2013), en artikel i Journal of European Public Policy, och ett kommande (2015) specialnummer i tidskriften Comparative European Politics som fokuserar på europeiska mainstreampartier och migrationspolitik. GMRG utgör också det svenska teamet i det internationella projektet Imagination: Urban Implications and Governance of CEE Migration"(2013-16) / Urban Europe Joint Programming Initiative (där svensk finansiering erhållits från FORMAS).

Bucken-Knapp är även författare till Defending The Swedish Model: Social Democrats, Trade Unions and Labor Migration Policy Reform (Lexington: 2009).  

Undervisning Handledning av doktorander (extern handledare till två doktorander i statsvetenskap vid University of Stirling, Scotland) och masterstudenter, metodundervisning, Erasmuskurs i offentlig förvaltning samt handledning av kandidatuppsatser. Övriga uppdrag Expertuppdrag: European Commission FP7: Socio-Economic Sciences and Humanities, Large-scale Integrating Projects; Polish National Centre for Research and Development: Polish-Norwegian Research Programme Grant Scheme; Luxembourg National Research Fund: Multi-annual research program CORE 2012, Aides à la Formation-Recherche (AFR) PhD and Postdoc Grant Scheme.

Refereeuppdrag i följande tidskrifter: American Political Science Review, Comparative Politics, Governance, Scandinavian Political Studies, McGraw Hill Publishers, Palgrave Publishers, Sexuality Research and Social Policy, Journal of Economic and Social Geography, Journal of Borderlands Studies, GeoJournal, Statsvetenskaplig tidskrift Publikationer (i urval)

Böcker

U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).

G. Bucken-Knapp. Defending The Swedish Model: Social Democrats, Trade Unions and Labor Migration Policy Reform (Lanham, MD: Lexington Books, 2009).

G. Bucken-Knapp. Elites, Language and the Politics of Identity: The Norwegian Case in Comparative Perspective (Albany: State University of New York Press, 2003).

G. Bucken-Knapp and M. Schack. (eds.) Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe (Aabenraa: IFG Press, 2001).  

Artiklar, kapitel, Working Papers, recensioner:

G. Bucken-Knapp, J. Karlsson Schaffer and P. Levin. “Comrades, Push The Red Button! Prohibiting the Purchase of Sexual Services in Sweden But Not in Finland”, in S. Majic & C. Showden (eds.), Power Plays: Rethinking the Politics of Sex Work. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014).

A. Spehar, G. Bucken-Knapp and J. Hinnfors, “Ideology and Entry Policy: Why Non-Socialist Parties in Sweden Support Open Door Migration Policies”, in U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).

U. Korkut, G. Bucken-Knapp & A. McGarry, “Immigration and Integration Policies: Assumptions and Explanations,” in U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).

G. Bucken-Knapp. “Book Review. The Age of Social Democracy, by Francis Sejersted.” Perspectives on Politics, 11(1), 2013, pp. 281-282.

G. Bucken-Knapp, J. Karlsson Schaffer and K. Persson Strömbäck. “Security, Equality and the Clash of Ideas: Sweden’s Evolving Anti-Trafficking Policy,” Human Rights Review, 13(2), 2012, pp. 167-185.

J. Hinnfors, A. Spehar & G. Bucken-Knapp. “The Missing Factor: Why Social Democracy Can Lead To Restrictive Immigration Policy”, Journal of European Public Policy, 19(4), 2012, pp. 585-603.

G. Bucken-Knapp and J. Karlsson Schaffer. “Prostitution Policy Reform and the Causal Role of Ideas: A Comparative Study of Policymaking in the Nordic Countries” Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 110, No. 1, 2008, pp. 59-65.

G. Bucken-Knapp. “Varieties of Capitalism and Labor Migration Policy” University West Preprint Series, 2007:01 (Trollhättan: University West, 2007)

G. Bucken-Knapp. “Shaping Possibilities for Integration in the Emerging Cross-Border Øresund Region” European Studies, Vol. 19, 2003, pp. 55-79.

G. Bucken-Knapp. “Testing Our Borders: Questions of National and Regional Identity in the Øresund Region” Journal of Baltic Studies, Vol. 32, No. 2, 2002, pp. 201-221.

G. Bucken-Knapp. “Just a Train-Ride Away, But Still Worlds Apart: Prospects for the Øresund Region as a Binational City” GeoJournal, Vol. 54, No. 1, 2001, pp. 51-60.

G. Bucken-Knapp and M. Schack. “Borders Matter, But How?” in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: IFG Press, 2001). pp. 13-26.

G. Bucken-Knapp and M. Schack. “New Strands in Border Research?” in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: IFG Press, 2001). pp. 227-236.

G. Bucken-Knapp. “Book Review: Trouble in Paradise? Europe in the 21st Century, by Steven Philip Kramer and Irene Kyriakopolous” International Journal of Forescasting, 16(2), 2000, pp. 289-291.

G. Bucken-Knapp. “Politiske skiljeliner og målstrid: Nynorsk og den postmaterielle verdidimensjonen” (Political Cleavages and Language Conflict: Nynorsk and the Post-Materialist Value Dimension), Mål og Makt, 4/95, pp. 3-14.