Länkstig

Marica Ericson

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
6355
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Prefekt

Svenskt NMR-centrum vid
GU
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
6355
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Prefekt

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Om Marica Ericson

Samverkan mellan materia och ljus är centralt för livet på jorden. Om det inte vore för växternas förmåga att omvandla ljus till kemisk energi skulle vi inte kunna existera. Den grundläggande förståelsen av dessa processer och hur transformation av materia sker under växelverkan med ljus ryms inom den fysikaliska kemin. Men vad händer med materia då ljus koncentreras i tid och rum, det vill säga när ljus från en laser med mycket korta ljuspulser fokuseras i materia? Då uppstår icke-linjär optisk växelverkan. Även om denna process är mer komplex att förstå teoretiskt, så har den redan funnit tillämpningar.

Min forskning handlar om hur multifoton mikroskopi, baserad på icke-linjära optiska processer, kan användas för tredimensionell avbildning av biologisk vävnad. Framförallt har jag studerat hud. Vävnaden avbildas tredimensionellt på mikrometernivå. På så sätt kan vi ”se in” i vävnaden, och studera processer på ett helt nytt sätt. Jag har använt tekniken för cancerdiagnostik, för att upptäcka hur läkemedel tar sig genom vävnad, samt studerat mekanismer bakom oönskade biverkningar vid exponering av kemiska ämnen. Just nu utforskar vi hur tekniken kan kombineras för att studera levande vävnad i realtid.

Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från KTH (1999) och teknologie doktor i fysikalisk kemi från Chalmers (2004). Min avhandling handlade om ”Spektroskopiska mätmetoder för diagnostik och behandling av hudcancer”. Därefter har jag arbetet med kliniska forskningsstudier på Hudkliniken på Sahlgrenska, och som forskarassistent på Inst. för fysik på Göteborgs universitet (GU) där jag blev docent 2010. Under åren 2010-2011 var jag gästforskare på Texas universitet, Austin, USA. Sedan 2013 är jag lärare och forskare på institutionen för kemi och molekylärbiologi, och blev hösten 2018 befordrad till professor i fysikalisk kemi.

Som lärare undervisar jag framförallt i kurser för grundläggande och fysikalisk kemi (KEM011), men har även mer specifika kurser riktade mot farmaci och biotoxikologi med fokus på upptag via huden (KER260 och KEA270), dvs. två valfria kurser inom receptarie- och apotekarprogrammen. Jag handleder doktorander, kandidat- och mastersstudenter, framförallt från institutionen men har även studenter från andra institutioner och fakulteter, då min verksamhet är tvärvetenskaplig.

Jag ser ett nära samband mellan forskning och utbildning har ambitionen att min forskning ska bidra till samhället ur flera perspektiv, både genom utbildning av studenter och doktorander, samt med ny kunskap för en hållbar utveckling. Jag är stolt över att arbeta vid GU och delar universitets vision och arbete för en hållbar och demokratisk framtid.