Länkstig

Julia Fougelberg

Anknuten till forskning

Avd för dermatologi och venereologi
Besöksadress
Gröna stråket 16 Pl 2 SU/Sahlgrensk
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Julia Fougelberg

Julia Fougelberg disputerade inom ämnet dermatologi och venereologi, den 14 juni 2023

Titeln på hennes avhandling ärOn the diagnosis and treatment of intraepidermal carcinoma

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Ökad kunskap om effektivitet och riskfaktorer vid behandling av skivepitelcancer in situ