Länkstig

Anette Gente Lidholm

Anknuten till forskning

Avd för dermatologi och venereologi
Besöksadress
Hudkliniken, Plan 2
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Anette Gente Lidholm

Anette Gente Lidholm disputerade inom ämnesområdet dermatologi och venereologi, den 2 december 2021

Titeln på hans hennes avhandling är - Vaccine-induced aluminium allergy and long-lasting subcutaneous itching nodules

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Kontaktallergin mot aluminium i vacciner avtar med tiden