Länkstig

Mostafa Hosseini

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mostafa Hosseini

Bakgrund

Mostafa är leg. psykolog och är utbildad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat med behandling inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt med vuxna inom primärvården. Tidigare har Mostafa arbetat på Rädda Barnen med utbildningsinsatser inom området traumarelaterade ohälsa. Han har också under flera år samarbetat med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kring utbildningsinsatsen Rätt Att Veta. Inom ramen för HVB verksamheter så har Mostafa många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som befinner sig i migrations- och etableringsprocessen. Vid sidan av sina doktorandstudier arbetar han med psykoterapi inom ramen för egen verksamhet.