Länkstig

Mostafa Hosseini

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mostafa Hosseini

Bakgrund

Mostafa är leg. psykolog och är utbildad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat med behandling inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt med vuxna inom primärvården. Tidigare har Mostafa arbetat på Rädda Barnen med utbildningsinsatser inom området traumarelaterade ohälsa. Han har också under flera år samarbetat med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kring utbildningsinsatsen Rätt Att Veta. Inom ramen för HVB verksamheter så har Mostafa många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som befinner sig i migrations- och etableringsprocessen. Vid sidan av sina doktorandstudier arbetar han med psykoterapi inom ramen för egen verksamhet.

Avhandlingsprojekt

I sitt avhandlingsprojekt undersöker Mostafa flyktingkvinnors upplevelser av integrationsprocessen. Syftet med projektet är tvådelat:

  • Bredda förståelsen och få ökad kunskap om flyktingkvinnornas egna upplevelser av integrationsprocessen, samt vilka personliga, familjära och institutionella faktorer som underlättar eller försvårar integrationen.
  • Kartlägga förekomsten av våld i nära relationer samt utforska deltagarnas kunskap kring de samhällsinsatser som erbjuds för våldsutsatta kvinnor.

Annat forskningsområde

Tidigare har Mostafa tillsammans Elisabeth Punzi, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete beviljats forskningsanslag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. De har genomfört en intervjustudie med ensamkommande pojkar och flickor från Afghanistan. Syftet med projektet var att undersöka ungdomarnas egna upplevelser av integration samt vad som underlättar eller försvårar integrationsprocessen.