Länkstig

Arja Kostiainen

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 352
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Arja Kostiainen

Jag har en bakgrund som lågstadielärare och specialpedagog i Göteborgs nordöstra förorter. Som verksam lärare och specialpedagog har jag utvecklat metodologisk kunskap kring medling och samtalskompetens både utifrån erfarenhet av socialt samspel bland barn och elever i mångkulturella förortsskolor och litteraturstudier. I min magisterexamen Medling som social fostran har jag granskat metodböcker kring medling som text och prövat medling som konflikthanteringsmodell vetenskapligt. Med samma innehåll har jag bidragit till i ett läromedel inom konflikthantering: Konflikthantering i professionellt lärarskap. För närvarande arbetar jag i huvudsak med konflikthantering och specialpedagogik som huvudämnen vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik samt Institutionen för sociologi. Under åren 2012 – 2014 undervisade jag i Skolverkets uppdragskurs Värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Numera är jag kursledare för externa kurser i konflikthantering och likabehandling, där utgångspunkten är en dialektisk kunskapssyn och ett värdesystem grundat på allas lika värde. Övriga uppdragsutbildningar har varit aktionsforskningskurser inom förskolan och skolan.

2020 Samverkan genom uppdrag. Lärdomar för universitetet och samverkande partners i utbildnings- och forskningsuppdrag Anette Olin, Åsa Hirsh Göteborg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, Rapport 2020, Kapitel i rapport

2018 Advocacy for NVCT in Sweden. Arja Kostiainen, Ilse Hakvoort Barbeito C. & Delvou M. (Eds) Advocacy for Nonviolent Conflict Transformation Education: State of the Art in Five European Countries and at the European Level, Kapitel i rapport 2018

Teacher training in Sweden. Ilse Hakvoort, Arja Kostiainen Hakvoort, I, Kostiainen, A., Passerini, E. (Eds), Teacher & Conflict: where are we? State of the Art Report on Teacher training in Nonviolent conflict transformation in Europe, Kapitel i rapport 2018

2015 Konflikthantering i professionellt lärarskap - 3 uppl Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg Malmö, Gleerups, Samlingsverk 2015, Kapitel 7

2008 Medling som social fostran. Diskursanalys av en konflikthanteringsmodell i skolan https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21142/1/gupea_2077_21142_1.pdf Arja Kostiainen